Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
thiocarbonyl chloride
207-341-6 463-71-8 607-201-00-8 View details
2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate
279-452-8 80387-97-9 607-203-00-9 View details
(chlorophenyl)(chlorotolyl)methane, mixed isomers
400-140-6 607-204-00-4 View details
methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 607-205-00-X View details
isopropyl chloroacetate
203-301-7 105-48-6 607-206-00-5 View details
haloxyfop-etotyl (ISO)
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
haloxyfop-(2-ethoxyethyl)
402-560-5 87237-48-7 607-207-00-0 View details
4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienoic acid, mixed isomers
403-000-2 91853-67-7 607-208-00-6 View details
reaction mass of O,O'-diisopropyl (pentathio)dithioformate and O,O'-diisopropyl (trithio)dithioformate and O,O'-diisopropyl (tetrathio)dithioformate
403-030-6 137398-54-0 607-209-00-1 View details
methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1 % acrylamide)
403-230-3 77402-05-2 607-210-00-7 View details
methyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
403-270-1 6386-39-6 607-211-00-2 View details
poly(oxypropylenecarbonyl-co-oxy(ethylethylene)carbonyl), containing 27 % hydroxyvalerate
403-300-3 607-212-00-8 View details
ethyl 3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrate
403-320-2 67567-23-1 607-213-00-3 View details
N,N-hydrazinodiacetic acid
403-510-5 19247-05-3 607-214-00-9 View details
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 607-215-00-4 View details
glutamic acid, reaction products with N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 607-216-00-X View details
2-ethoxyethyl 2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 607-217-00-5 View details
dichlorprop-P (ISO)
(+)-R-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid
403-980-1 15165-67-0 607-218-00-0 View details
bis(2-ethylhexyl) dithiodiacetate
404-510-8 62268-47-7 607-219-00-6 View details
6-docosyloxy-1-hydroxy-4-(1-(4-hydroxy-3-methylphenanthren-1-yl)-3-oxo-2-oxaphenalen-1-yl)naphthalene-2-carboxylic acid
404-550-6 607-221-00-7 View details
6-(2,3-dimethylmaleimido)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 607-222-00-2 View details
transfluthrin (ISO)
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate
405-060-5 118712-89-3 607-223-00-8 View details
methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
405-270-7 39562-17-9 607-224-00-3 View details
3-azidosulfonylbenzoic acid
405-310-3 15980-11-7 607-225-00-9 View details
reaction mass of 2-acryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate and 2-methacryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate
405-360-6 607-226-00-4 View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
405-560-3 120447-91-8 607-227-00-X View details
bis(2-methoxyethyl) phthalate
204-212-6 117-82-8 607-228-00-5 View details
diethylcarbamoyl chloride
201-798-5 88-10-8 607-229-00-0 View details
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 607-230-00-6 View details
clopyralid (ISO)
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid
216-935-4 1702-17-6 607-231-00-1 View details
pyridate (ISO)
O-(6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl thiocarbonate
259-686-7 55512-33-9 607-232-00-7 View details
hexyl acrylate
219-698-5 2499-95-8 607-233-00-2 View details
flurenol (ISO)
9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid
207-397-1 467-69-6 607-234-00-8 View details
mecrilate
methyl 2-cyanoacrylate
205-275-2 137-05-3 607-235-00-3 View details
ethyl 2-cyanoacrylate
230-391-5 7085-85-0 607-236-00-9 View details
benzyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
flurazole
276-942-3 72850-64-7 607-237-00-4 View details
tau-fluvalinate (ISO)
cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valinate
600-363-0 102851-06-9 607-238-00-X View details
fenpropathrin (ISO)
α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
254-485-0 39515-41-8 607-239-00-5 View details
tetrahydromethylphthalic anhydride
234-290-7 11070-44-3 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
222-323-8 3425-89-6 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydro-3-methylphthalic anhydride
226-247-6 5333-84-6 607-240-00-0 View details
cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
216-906-6 1694-82-2 607-240-00-0 View details
2,3,5,6-tetrahydro-2-methylphthalic anhydride
255-853-3 42498-58-8 607-240-00-0 View details
tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
251-823-9 34090-76-1 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydromethylphthalic anhydride
247-830-1 26590-20-5 607-240-00-0 View details
hexahydro-1-methylphthalic anhydride 256-356-4 48122-14-1 607-241-00-6 View details
hexahydro-3-methylphthalic anhydride 260-566-1 57110-29-9 607-241-00-6 View details
hexahydromethylphthalic anhydride 247-094-1 25550-51-0 607-241-00-6 View details
hexahydro-4-methylphthalic anhydride 243-072-0 19438-60-9 607-241-00-6 View details
tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 607-242-00-1 View details
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
258-527-9 53404-28-7 607-243-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2