Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
endothal (ISO)
7-oxabicyclo(2,2,1)heptane-2,3-dicarboxylic acid
205-660-5 145-73-3 607-150-00-1 View details
propargite (ISO)
2-(4-tert-butylphenoxy) cyclohexyl prop-2-ynyl sulphite
219-006-1 2312-35-8 607-151-00-7 View details
2,3,6-TBA (ISO)
2,3,6-trichlorobenzoic acid
200-026-4 50-31-7 607-152-00-2 View details
benazolin (ISO)
4-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-ylacetic acid
223-297-0 3813-05-6 607-153-00-8 View details
ethyl N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophenyl)-DL-alaninate
benzoylprop-ethyl (ISO)
244-845-5 22212-55-1 607-154-00-3 View details
3-(3-amino-5-(1-methylguanidino)-1-oxopentylamino-6-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-pyrimidin-1-yl)-2,3-dihydro-(6H)-pyran-2-carboxylic acid
blasticidin-s
606-640-2 2079-00-7 607-155-00-9 View details
chlorfenson (ISO)
4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate
201-270-4 80-33-1 607-156-00-4 View details
difenacoum (ISO)
3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin
259-978-4 56073-07-5 607-157-00-X View details
sodium salt of chloroacetic acid
sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 607-158-00-5 View details
chlorobenzilate (ISO)
ethyl 2,2-di(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate
ethyl 4,4'-dichlorobenzilate
208-110-2 510-15-6 607-159-00-0 View details
isobutyl 2-(4-(4-chlorophenoxy)phenoxy)propionate
clofop-isobutyl (ISO)
51337-71-4 607-160-00-6 View details
diethanolamine salt of 4-CPA
607-161-00-1 View details
dalapon
2,2-dichloropropionic acid
200-923-0 75-99-0 607-162-00-7 View details
dalapon-sodium
sodium 2,2-dichloropropionate
204-828-5 127-20-8 607-162-00-7 View details
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
dehydracetic acid
208-293-9 520-45-6 607-163-00-2 View details
sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethonolate
sodium dehydracetate
224-580-1 4418-26-2 607-164-00-8 View details
diclofop-methyl (ISO)
methyl 2-(4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)propionate
methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate
257-141-8 51338-27-3 607-165-00-3 View details
medinoterb acetate (ISO)
6-tert-butyl-3-methyl-2,4-dinitrophenyl acetate
219-634-6 2487-01-6 607-166-00-9 View details
sodium 3-chloroacrylate
4312-97-4 607-167-00-4 View details
dipropyl 6,7-methylenedioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaphthalene-1,2-dicarboxylate
propylisome
83-59-0 607-168-00-X View details
sodium fluoroacetate
200-548-2 62-74-8 607-169-00-5 View details
bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium) oxalate
thiocyclam-oxalate
250-859-2 31895-22-4 607-170-00-0 View details
brodifacoum (ISO)
4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin
259-980-5 56073-10-0 607-172-00-1 View details
dimethyl (3-methyl-4-(5-nitro-3-ethoxycarbonyl-2-thienyl)azo)phenylnitrilodipropionate
400-460-6 607-173-00-7 View details
reaction mass of dodecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5,1,11,2)henicosan-20-yl)propionate and tetradecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5,1,11,2)henicosan-20-yl)propionate
400-580-9 85099-50-9 607-174-00-2 View details
methyl 2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
400-650-9 39562-27-1 607-175-00-8 View details
reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 607-176-00-3 View details
tribenuron-methyl (ISO)
methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 607-177-00-9 View details
methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulphonyl)-o-toluate
401-340-6 83055-99-6 607-178-00-4 View details
(benzothiazol-2-ylthio)succinic acid
401-450-4 95154-01-1 607-179-00-X View details
potassium 2-hydroxycarbazole-1-carboxylate
401-630-2 96566-70-0 607-180-00-5 View details
3,5-dichloro-2,4-difluorobenzoyl fluoride
401-800-6 101513-70-6 607-181-00-0 View details
methyl 3-sulphamoyl-2-thenoate
402-050-2 607-182-00-6 View details
zinc 2-hydroxy-5-C13-18alkylbenzoate
402-280-3 607-183-00-1 View details
S-(3-trimethoxysilyl)propyl 19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-10,12-dioxo-2,9,11,13-tetraazanonadecanethioate
402-290-8 85702-90-5 607-184-00-7 View details
ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
402-650-4 1117-37-9 607-185-00-2 View details
quinclorac (ISO)
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 607-186-00-8 View details
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) succinate
402-940-0 62782-03-0 607-187-00-3 View details
hydrogen sodium N-carboxylatoethyl-N-octadec-9-enylmaleamate
402-970-4 607-188-00-9 View details
trimethylenediaminetetraacetic acid
400-400-9 1939-36-2 607-189-00-4 View details
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
401-890-7 77402-03-0 607-190-00-X View details
isobutyl 3,4-epoxybutyrate
401-920-9 100181-71-3 607-191-00-5 View details
disodium N-carboxymethyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)glycinate
402-360-8 92511-22-3 607-192-00-0 View details
propylene carbonate
203-572-1 108-32-7 607-194-00-1 View details
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 607-195-00-7 View details
heptanoic acid
203-838-7 111-14-8 607-196-00-2 View details
nonanoic acid
203-931-2 112-05-0 607-197-00-8 View details
propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
204-498-2 121-79-9 607-198-00-3 View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
213-853-0 1034-01-1 607-199-00-9 View details
dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
214-620-6 1166-52-5 607-200-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2