Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-hydroxypropylacrylate
213-663-8 999-61-1 607-108-00-2 View details
hexamethylene diacrylate
hexane-1,6-diol diacrylate
235-921-9 13048-33-4 607-109-00-8 View details
pentaerythritol triacrylate
222-540-8 3524-68-3 607-110-00-3 View details
2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate
trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 607-111-00-9 View details
2,2-dimethyltrimethylene diacrylate
neopentyl glycol diacrylate
218-741-5 2223-82-7 607-112-00-4 View details
isobutyl methacrylate
202-613-0 97-86-9 607-113-00-X View details
ethylene dimethacrylate
202-617-2 97-90-5 607-114-00-5 View details
isobutyl acrylate
203-417-8 106-63-8 607-115-00-0 View details
cyclohexyl acrylate
221-319-3 3066-71-5 607-116-00-6 View details
2,3-epoxypropyl acrylate
glycidyl acrylate
203-440-3 106-90-1 607-117-00-1 View details
1-methyltrimethylene diacrylate
1,3-butylene glycol diacrylate
243-105-9 19485-03-1 607-118-00-7 View details
tetramethylene diacrylate
1,4-butyleneglycol diacrylate
213-979-6 1070-70-8 607-119-00-2 View details
2,2'-oxydiethyl diacrylate
diethylene glycol diacrylate
223-791-6 4074-88-8 607-120-00-8 View details
8,9,10-trinorborn-2-yl acrylate
10027-06-2 607-121-00-3 View details
pentaerythritol tetraacrylate
225-644-1 4986-89-4 607-122-00-9 View details
2,3-epoxypropyl methacrylate
glycidyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 607-123-00-4 View details
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 607-124-00-X View details
2-hydroxypropyl methacrylate
213-090-3 923-26-2 607-125-00-5 View details
3-hydroxypropyl methacrylate
220-426-2 2761-09-3 607-125-00-5 View details
2,2'-(ethylenedioxy)diethyl diacrylate
triethylene glycol diacrylate
216-853-9 1680-21-3 607-126-00-0 View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 607-127-00-6 View details
2-tert-butylaminoethyl methacrylate
223-228-4 3775-90-4 607-128-00-1 View details
ethyl lactate
ethyl DL-lactate
202-598-0 97-64-3 607-129-00-7 View details
ethyl (S)-2-hydroxypropionate
ethyl L-lactate
ethyl-(S)-lactate
211-694-1 687-47-8 607-129-00-7 View details
pentyl acetate
211-047-3 628-63-7 607-130-00-2 View details
1-methylbutyl acetate
210-946-8 626-38-0 607-130-00-2 View details
2(or 3)-methylbutyl acetate
282-263-3 84145-37-9 607-130-00-2 View details
isopentyl acetate
204-662-3 123-92-2 607-130-00-2 View details
2-methylbutyl acetat
210-843-8 624-41-9 607-130-00-2 View details
pentyl propionate
210-852-7 624-54-4 607-131-00-8 View details
2-methylbutyl propionate
219-449-0 2438-20-2 607-131-00-8 View details
isopentyl propionate
203-322-1 105-68-0 607-131-00-8 View details
2-dimethylaminoethyl methacrylate
220-688-8 2867-47-2 607-132-00-3 View details
monoalkyl or monoaryl or monoalkylaryl esters of acrylic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-133-00-9 View details
monoalkyl or monoaryl or monoalkyaryl esters of methacrylic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-134-00-4 View details
butyric acid
203-532-3 107-92-6 607-135-00-X View details
butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 607-136-00-5 View details
methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 607-137-00-0 View details
butyl chloroformate
chloroformic acid butyl ester
209-750-5 592-34-7 607-138-00-6 View details
2-chloropropionic acid
209-952-3 598-78-7 607-139-00-1 View details
isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 607-140-00-7 View details
oxydiethylene bis(chloroformate)
203-430-9 106-75-2 607-141-00-2 View details
propyl chloroformate
chloroformic acid propylester
n-propyl chloroformate
203-687-7 109-61-5 607-142-00-8 View details
valeric acid
203-677-2 109-52-4 607-143-00-3 View details
adipic acid
204-673-3 124-04-9 607-144-00-9 View details
methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 607-145-00-4 View details
fumaric acid
203-743-0 110-17-8 607-146-00-X View details
oxalic acid diethylester
diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 607-147-00-5 View details
guanidinium chloride
guanadine hydrochloride
200-002-3 50-01-1 607-148-00-0 View details
urethane (INN)
ethyl carbamate
200-123-1 51-79-6 607-149-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1