Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
ethyl bromoacetate 203-290-9 105-36-2 607-069-00-1 View details
ethyl chloroacetate
203-294-0 105-39-5 607-070-00-7 View details
ethyl methacrylate
202-597-5 97-63-2 607-071-00-2 View details
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 607-072-00-8 View details
4-CPA (ISO)
4-chlorophenoxyacetic acid
204-581-3 122-88-3 607-073-00-3 View details
chlorfenac (ISO)
2,3,6-trichlorophenylacetic acid
201-599-3 85-34-7 607-074-00-9 View details
chlorfenprop-methyl
methyl 2-chloro-3-(4-chlorophenyl)propionate
238-413-5 14437-17-3 607-075-00-4 View details
dodine (ISO)
dodecylguanidinium acetate
219-459-5 2439-10-3 607-076-00-X View details
erbon (ISO)
2-(2,4,5-trichlorophenoxy)ethyl 2,2-dichloropropionate
136-25-4 607-077-00-5 View details
fluenetil (ISO)
2-fluoroethyl biphenyl-4-ylacetate
4301-50-2 607-078-00-0 View details
kelevan (ISO)
ethyl 5-(perchloro-5-hydroxypentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-yl)-4-oxopentanoate
ethyl 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachloro-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalerate
620-410-9 4234-79-1 607-079-00-6 View details
chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 607-080-00-1 View details
fluoroacetic acid
205-631-7 144-49-0 607-081-00-7 View details
fluoroacetates, soluble
607-082-00-2 View details
2,4-DB (ISO)
4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid
202-366-9 94-82-6 607-083-00-8 View details
salts of 2,4-DB
607-084-00-3 View details
benzyl benzoate
204-402-9 120-51-4 607-085-00-9 View details
diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 607-086-00-4 View details
methacrylic acid
2-methylpropenoic acid
201-204-4 79-41-4 607-088-00-5 View details
propionic acid … %
201-176-3 79-09-4 607-089-00-0 View details
thioglycolic acid
200-677-4 68-11-1 607-090-00-6 View details
trifluoroacetic acid . . . %
200-929-3 76-05-1 607-091-00-1 View details
methyl (R)-lactate
241-420-6 17392-83-5 607-092-00-7 View details
methyl lactate
208-930-0 547-64-8 607-092-00-7 View details
methyl (S)-(-)-lactate
248-704-9 27871-49-4 607-092-00-7 View details
methyl (±)-lactate
218-449-8 2155-30-8 607-092-00-7 View details
propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 607-093-00-2 View details
peracetic acid . . . %
201-186-8 79-21-0 607-094-00-8 View details
maleic acid
203-742-5 110-16-7 607-095-00-3 View details
maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 607-096-00-9 View details
benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride
trimellitic anhydride
209-008-0 552-30-7 607-097-00-4 View details
benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
pyromellitic dianhydride
201-898-9 89-32-7 607-098-00-X View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride
219-374-3 2426-02-0 607-099-00-5 View details
tetrahydrophthalic anhydride
247-570-9 26266-63-7 607-099-00-5 View details
cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
213-308-7 935-79-5 607-099-00-5 View details
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 607-099-00-5 View details
benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
4,4'-carbonyldi(phthalic anhydride)
219-348-1 2421-28-5 607-100-00-9 View details
1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo [2,2,1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride chlorendic anhydride
204-077-3 115-27-5 607-101-00-4 View details
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 236-086-3 13149-00-3 607-102-00-X View details
cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 607-102-00-X View details
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 238-009-9 14166-21-3 607-102-00-X View details
succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 607-103-00-5 View details
cyclopentane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
227-964-7 6053-68-5 607-104-00-0 View details
8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-957-7 129-64-6 607-105-00-6 View details
1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride
212-557-9 826-62-0 607-105-00-6 View details
(1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride
220-384-5 2746-19-2 607-105-00-6 View details
8,9-dinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
620-411-4 123748-85-6 607-106-00-1 View details
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 607-107-00-7 View details
acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
247-118-0 25584-83-2 607-108-00-2 View details
2-hydroxy-1-methylethylacrylate
220-852-9 2918-23-2 607-108-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2