Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 607-026-00-7 View details
sec-butyl acetate
203-300-1 105-46-4 607-026-00-7 View details
methyl propionate
209-060-4 554-12-1 607-027-00-2 View details
ethyl propionate
203-291-4 105-37-3 607-028-00-8 View details
tert-butyl propionate
208-746-0 540-42-1 607-029-00-3 View details
sec-butyl propionate
611-802-0 591-34-4 607-029-00-3 View details
n-butyl propionate
209-669-5 590-01-2 607-029-00-3 View details
propyl propionate
203-389-7 106-36-5 607-030-00-9 View details
butyl butyrate
203-656-8 109-21-7 607-031-00-4 View details
ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 607-032-00-X View details
n-butyl methacrylate
202-615-1 97-88-1 607-033-00-5 View details
methyl acrylate
methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 607-034-00-0 View details
methyl methacrylate
methyl 2-methylprop-2-enoate
methyl 2-methylpropenoate
201-297-1 80-62-6 607-035-00-6 View details
2-methoxyethyl acetate
methylglycol acetate
203-772-9 110-49-6 607-036-00-1 View details
2-ethoxyethyl acetate
ethylglycol acetate
203-839-2 111-15-9 607-037-00-7 View details
2-butoxyethyl acetate
butylglycol acetate
203-933-3 112-07-2 607-038-00-2 View details
2,4-D (ISO)
2,4-dichlorophenoxyacetic acid
202-361-1 94-75-7 607-039-00-8 View details
salts of 2,4-D
607-040-00-3 View details
2,4,5-T (ISO)
2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid
202-273-3 93-76-5 607-041-00-9 View details
salts and esters of 2,4,5-T
salts and esters of 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid
607-042-00-4 View details
dicamba (ISO)
2,5-dichloro-6-methoxybenzoic acid
3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
217-635-6 1918-00-9 607-043-00-X View details
potassium 3,6-dichloro-o-anisate
233-002-7 10007-85-9 607-044-00-5 View details
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with dimethylamine (1:1)
218-951-7 2300-66-5 607-044-00-5 View details
dichlorprop (ISO)
2-(2,4-dichlorophenoxy) propionic acid
204-390-5 120-36-5 607-045-00-0 View details
salts of dichlorprop
607-046-00-6 View details
fenoprop (ISO)
2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid
202-271-2 93-72-1 607-047-00-1 View details
salts of fenoprop
salts of 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid
607-048-00-7 View details
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid
202-264-4 93-65-2 607-049-00-2 View details
mecoprop (ISO)
2-(4-chloro-o-tolyloxy) propionic acid
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid
230-386-8 7085-19-0 607-049-00-2 View details
salts of mecoprop
607-050-00-8 View details
MCPA (ISO)
4-chloro-o-tolyloxyacetic acid
202-360-6 94-74-6 607-051-00-3 View details
salts and esters of MCPA
607-052-00-9 View details
MCPB (ISO)
4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid
202-365-3 94-81-5 607-053-00-4 View details
salts and esters of MCPB
607-054-00-X View details
endothal-sodium (ISO)
disodium 7-oxabicyclo(2,2,1)heptane-2,3-dicarboxylate
204-959-8 129-67-9 607-055-00-5 View details
(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
226-907-3 5543-57-7 607-056-00-0 View details
(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
226-908-9 5543-58-8 607-056-00-0 View details
warfarin (ISO)
4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
201-377-6 81-81-2 607-056-00-0 View details
coumachlor (ISO)
3-[1-(4-chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxycoumarin
201-378-1 81-82-3 607-057-00-6 View details
coumafuryl (ISO)
fumarin
(RS)-3-(1-(2-furyl)-3-oxobutyl)4-hydroxycoumarin
4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2-furyl) butyl]coumarin
204-195-5 117-52-2 607-058-00-1 View details
coumatetralyl (ISO)
4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin
227-424-0 5836-29-3 607-059-00-7 View details
dicoumarol
4,4'-dihydroxy-3,3'-methylenebis(2H-chromen-2-one)
200-632-9 66-76-2 607-060-00-2 View details
acrylic acid
prop-2-enoic acid
201-177-9 79-10-7 607-061-00-8 View details
n-butyl acrylate
205-480-7 141-32-2 607-062-00-3 View details
isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 607-063-00-9 View details
benzyl chloroformate
207-925-0 501-53-1 607-064-00-4 View details
bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 607-065-00-X View details
dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 607-066-00-5 View details
dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 607-067-00-0 View details
iodoacetic acid
200-590-1 64-69-7 607-068-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2