Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
444-350-6 133413-70-4 606-136-00-2 View details
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 606-137-00-8 View details
(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanone
444-800-1 141645-23-0 606-138-00-3 View details
(S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
444-830-5 124379-29-9 606-139-00-9 View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 606-140-00-4 View details
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 606-141-00-X View details
reaction mass of: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 and 10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
434-290-9 69486-14-2 606-142-00-5 View details
abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO)
615-339-5 71751-41-2 606-143-00-0 View details
avermectin B1a (purity ≥80 %)
265-610-3 65195-55-3 606-143-00-0 View details
acequinocyl (ISO)
3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate
611-595-7 57960-19-7 606-144-00-6 View details
sulcotrione (ISO)
2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
619-394-6 99105-77-8 606-145-00-1 View details
tralkoxydim (ISO)
2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
618-075-9 87820-88-0 606-146-00-7 View details
cycloxydim (ISO)
2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one
405-230-9 101205-02-1 606-147-00-2 View details
d-carvone
(5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
218-827-2 2244-16-8 606-148-00-8 View details
l-carvone
(5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
229-352-5 6485-40-1 606-148-00-8 View details
carvone (ISO)
2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
202-759-5 99-49-0 606-148-00-8 View details
tembotrione (ISO)
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
608-879-8 335104-84-2 606-149-00-3 View details
clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
619-396-7 99129-21-2 606-150-00-9 View details
anthraquinone
201-549-0 84-65-1 606-151-00-4 View details
formic acid … %
200-579-1 64-18-6 607-001-00-0 View details
acetic acid … %
200-580-7 64-19-7 607-002-00-6 View details
chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 607-003-00-1 View details
TCA (ISO)
trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 607-004-00-7 View details
TCA-sodium (ISO)
sodium trichloroacetate
211-479-2 650-51-1 607-005-00-2 View details
oxalic acid
205-634-3 144-62-7 607-006-00-8 View details
salts of oxalic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-007-00-3 View details
acetic anhydride
203-564-8 108-24-7 607-008-00-9 View details
phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 607-009-00-4 View details
propionic anhydride
204-638-2 123-62-6 607-010-00-X View details
acetyl chloride
200-865-6 75-36-5 607-011-00-5 View details
benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 607-012-00-0 View details
dimethyl carbonate
210-478-4 616-38-6 607-013-00-6 View details
methyl formate
203-481-7 107-31-3 607-014-00-1 View details
ethyl formate
203-721-0 109-94-4 607-015-00-7 View details
isopropyl formate
210-901-2 625-55-8 607-016-00-2 View details
propyl formate
203-798-0 110-74-7 607-016-00-2 View details
butyl formate
209-772-5 592-84-7 607-017-00-8 View details
tert-butyl formate
212-105-0 762-75-4 607-017-00-8 View details
isobutyl formate
208-818-1 542-55-2 607-017-00-8 View details
pentyl formate
252-343-2 35073-27-9 607-018-00-3 View details
isopentyl formate
203-769-2 110-45-2 607-018-00-3 View details
methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 607-019-00-9 View details
ethyl chloroformate
208-778-5 541-41-3 607-020-00-4 View details
methyl acetate
201-185-2 79-20-9 607-021-00-X View details
ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 607-022-00-5 View details
vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 607-023-00-0 View details
isopropyl acetate
203-561-1 108-21-4 607-024-00-6 View details
propyl acetate
203-686-1 109-60-4 607-024-00-6 View details
n-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1 View details
isobutyl acetate
203-745-1 110-19-0 607-026-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1