Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidinedione
methazole
243-761-6 20354-26-1 606-033-00-2 View details
metribuzin (ISO)
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one
4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one
244-209-7 21087-64-9 606-034-00-8 View details
chloridazon (ISO)
5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one
pyrazon
216-920-2 1698-60-8 606-035-00-3 View details
quinomethionate
chinomethionat (ISO)
6-methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)quinoxalin-2-one
219-455-3 2439-01-2 606-036-00-9 View details
triadimefon (ISO)
1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanone
256-103-8 43121-43-3 606-037-00-4 View details
diphacinone (ISO)
2-diphenylacetylindan-1,3-dione
201-434-5 82-66-6 606-038-00-X View details
5(or 6)-tert-butyl-2'-chloro-6'-ethylamino-3',7'-dimethylspiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthene)-3-one
400-680-2 606-039-00-5 View details
(N-benzyl-N-ethyl)amino-3-hydroxyacetophenone hydrochloride
401-840-4 55845-90-4 606-040-00-0 View details
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 606-041-00-6 View details
acetophenone
202-708-7 98-86-2 606-042-00-1 View details
2,4-di-tert-butylcyclohexanone
405-340-7 13019-04-0 606-043-00-7 View details
2,4,6-trimethylbenzophenone
403-150-9 954-16-5 606-044-00-2 View details
oxadiazon (ISO)
3-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
243-215-7 19666-30-9 606-045-00-8 View details
reaction mass of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one
401-700-2 3100-36-5 606-046-00-3 View details
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 606-047-00-9 View details
2'-anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one
406-480-1 606-048-00-4 View details
4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetophenone
406-700-6 78531-61-0 606-049-00-X View details
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 606-050-00-5 View details
4-pentylcyclohexanone
406-670-4 61203-83-6 606-051-00-0 View details
4-(N,N-dibutylamino)-2-hydroxy-2'-carboxybenzophenone
410-410-5 54574-82-2 606-052-00-6 View details
flurtamone (ISO)
(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α, α,α-trifluoro-m-tolyl)furan-3(2H)-one
619-224-0 96525-23-4 606-053-00-1 View details
isoxaflutole (ISO)
5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl ketone
604-222-4 141112-29-0 606-054-00-7 View details
1-(2,3-dihydro-1,3,3,6-tetramethyl-1-(1-methylethyl)-1H-inden-5-yl)ethanone
411-180-9 92836-10-7 606-055-00-2 View details
4-chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
404-610-1 116412-83-0 606-056-00-8 View details
4-propylcyclohexanone
406-810-4 40649-36-3 606-057-00-3 View details
4'-fluoro-2,2-dimethoxyacetophenone
407-500-1 21983-80-2 606-058-00-9 View details
2,4-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone hydrochloride
412-390-3 86386-75-6 606-059-00-4 View details
reaction mass of: trans-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane
cis-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane
412-950-7 131812-67-4 606-060-00-X View details
(3-chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone
423-290-4 66938-41-8 606-061-00-5 View details
tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde
407-330-8 61571-06-0 606-062-00-0 View details
(E)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)propenal
410-980-5 112704-51-5 606-063-00-6 View details
pregn-5-ene-3,20-dione bis(ethylene ketal)
407-450-0 7093-55-2 606-064-00-1 View details
1-(4-morpholinophenyl)butan-1-one
413-790-0 606-065-00-7 View details
(E)-5[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethylcyclopentanone
410-440-9 164058-20-2 606-066-00-2 View details
reaction mass of: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-4-yl)ethanone
1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(f)inden-4-yl)ethanone
1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-3,3-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
414-870-8 96792-67-5 606-067-00-8 View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7 606-068-00-3 View details
spiro[1,3-dioxolane-2,5'-(4',4',8',8'-tetramethyl-hexahydro-3',9'-methanonaphthalene)]
415-460-1 154171-76-3 606-069-00-9 View details
butroxydim (ISO)
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
414-790-3 138164-12-2 606-070-00-4 View details
17-spiro(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)androsta-1,4-diene-3-one
421-050-3 13258-43-0 606-071-00-X View details
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 606-072-00-5 View details
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone
Michler's ketone
202-027-5 90-94-8 606-073-00-0 View details
reaction mass of: (1R*,2S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethylnaphthalene
(2R*,3S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalene
425-570-1 606-074-00-6 View details
1-benzyl-5-ethoxyimidazolidine-2,4-dione
417-340-4 65855-02-9 606-075-00-1 View details
1-((2-quinolinyl-carbonyl)oxy)-2,5-pyrrolidinedione
418-630-3 136465-99-1 606-076-00-7 View details
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
418-650-2 104872-06-2 606-077-00-2 View details
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 606-078-00-8 View details
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 606-079-00-3 View details
(3β, 5α, 6β)-3-(acetyloxy)-5-bromo-6-hydroxy-androstan-17-one
419-790-7 4229-69-0 606-081-00-4 View details
reaction mass of: butan-2-one oxime
syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 606-082-00-X View details
2-chloro-5-sec-hexadecylhydroquinone
407-750-1 137193-60-3 606-083-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1