Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol
[DCPP]
429-290-0 3380-30-1 605-023-00-5 View details
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 605-024-00-0 View details
chloroacetaldehyde
203-472-8 107-20-0 605-025-00-6 View details
2,5,7,7-tetramethyloctanal
405-690-0 114119-97-0 605-026-00-1 View details
reaction mass of: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-6-carboxaldehyde
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-5-carboxaldehyde
410-480-7 605-027-00-7 View details
β-methyl-3-(1-methylethyl)-benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 605-028-00-2 View details
2-cyclohexylpropanal
412-270-0 2109-22-0 605-029-00-8 View details
1-(p-methoxyphenyl)acetaldehyde oxime
411-510-1 3353-51-3 605-030-00-3 View details
reaction mass of: 2,2-dimethoxyethanal [(this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition. However, 2,2-dimethoxyethanal will exist in a hydrated form. 60 % anhydrous is equivalent to 70.4 % hydrate
water(Including free water and water in hydrated 2,2-dimethoxyethanal)]
421-890-0 605-031-00-9 View details
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 605-032-00-4 View details
reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 605-033-00-X View details
reaction mass of: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde
(1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde
(1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde
429-860-9 605-034-00-5 View details
(E)-3-(4-(4-fluorophenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(1-methoxymethyl)pyridin-3-yl)prop-2-enal
426-330-9 177964-68-0 605-035-00-0 View details
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 605-036-00-6 View details
trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 605-037-00-1 View details
3-methyl-5-phenylpentan-1-al
433-900-0 55066-49-4 605-038-00-7 View details
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 605-039-00-2 View details
3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
257-187-9 51414-25-6 605-040-00-8 View details
4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
250-863-4 31906-04-4 605-040-00-8 View details
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (INCI); reaction mass of 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde 641-410-5 130066-44-3 605-040-00-8 View details
acetone
propan-2-one
propanone
200-662-2 67-64-1 606-001-00-8 View details
butanone
ethyl methyl ketone
201-159-0 78-93-3 606-002-00-3 View details
heptan-3-one
butyl ethyl ketone
203-388-1 106-35-4 606-003-00-9 View details
4-methylpentan-2-one
isobutyl methyl ketone
203-550-1 108-10-1 606-004-00-4 View details
2,6-dimethylheptan-4-one
di-isobutyl ketone
203-620-1 108-83-8 606-005-00-X View details
pentan-3-one
diethyl ketone
202-490-3 96-22-0 606-006-00-5 View details
3-methylbutan-2-one
methyl isopropyl ketone
209-264-3 563-80-4 606-007-00-0 View details
4-methylpent-3-en-2-one
mesityl oxide
205-502-5 141-79-7 606-009-00-1 View details
cyclohexanone
203-631-1 108-94-1 606-010-00-7 View details
2-methylcyclohexanone
209-513-6 583-60-8 606-011-00-2 View details
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
isophorone
201-126-0 78-59-1 606-012-00-8 View details
p-benzoquinone
quinone
203-405-2 106-51-4 606-013-00-3 View details
chlorophacinone (ISO)
2-[(4-chlorophenyl)(phenyl)acetyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
223-003-0 3691-35-8 606-014-00-9 View details
pindone (ISO)
2-pivaloylindan-1,3-dione
201-462-8 83-26-1 606-016-00-X View details
diketene
diketen
211-617-1 674-82-8 606-017-00-5 View details
dichlone (ISO)
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone
204-210-5 117-80-6 606-018-00-0 View details
chlordecone (ISO)
perchloropentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-one
decachloropentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decan-4-one
205-601-3 143-50-0 606-019-00-6 View details
5-methylheptan-3-one
208-793-7 541-85-5 606-020-00-1 View details
N-methyl-2-pyrrolidone
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 606-021-00-7 View details
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 606-022-00-2 View details
4-methoxy-4-methylpentan-2-one
203-512-4 107-70-0 606-023-00-8 View details
heptan-2-one
methyl amyl ketone
203-767-1 110-43-0 606-024-00-3 View details
cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 606-025-00-9 View details
5-methylhexan-2-one
isoamyl methyl ketone
203-737-8 110-12-3 606-026-00-4 View details
heptan-4-one
di-n-propyl ketone
204-608-9 123-19-3 606-027-00-X View details
2,4-dimethylpentan-3-one
di-isopropyl ketone
209-294-7 565-80-0 606-028-00-5 View details
pentane-2,4-dione
acetylacetone
204-634-0 123-54-6 606-029-00-0 View details
hexan-2-one
methyl butyl ketone
butyl methyl ketone
methyl-n-butyl ketone
209-731-1 591-78-6 606-030-00-6 View details
3-propanolide
1,3-propiolactone
200-340-1 57-57-8 606-031-00-1 View details
hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 606-032-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2