Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-(1-methylpropyl)-4-tert-butylphenol
421-740-4 51390-14-8 604-069-00-3 View details
triclosan
2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy-diphenyl-ether
5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
222-182-2 3380-34-5 604-070-00-9 View details
4,4'-(1-{4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl}ethylidene)diphenol
425-600-3 110726-28-8 604-071-00-4 View details
1,2-bis(phenoxymethyl)benzene
428-620-0 10403-74-4 604-072-00-X View details
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol
428-010-4 82413-20-5 604-073-00-5 View details
tetrabromobisphenol-A
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 604-074-00-0 View details
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
4-tert-octylphenol
205-426-2 140-66-9 604-075-00-6 View details
phenolphthalein
201-004-7 77-09-8 604-076-00-1 View details
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 604-077-00-7 View details
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 604-079-00-8 View details
4-fluoro-3-trifluoromethylphenol
432-560-0 61721-07-1 604-080-00-3 View details
1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane
433-130-5 1571-75-1 604-081-00-9 View details
2-chloro-6-fluoro-phenol
433-890-8 2040-90-6 604-082-00-4 View details
4,4'-sulfonylbisphenol, polymer with ammonium chloride(NH4Cl), pentachlorophosphorane and phenol
439-270-3 260408-02-4 604-083-00-X View details
1-ethoxy-2,3-difluorobenzene
441-000-4 121219-07-6 604-084-00-5 View details
reaction mass of: 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)monoester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)diester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
433-640-8 604-087-00-1 View details
2-methyl-5-tert-butylthiophenol
444-970-7 604-089-00-2 View details
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 604-090-00-8 View details
etofenprox (ISO)
2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
407-980-2 80844-07-1 604-091-00-3 View details
phenol, (tetrapropenyl) derivatives 616-100-8 74499-35-7 604-092-00-9 View details
phenol, dodecyl-, branched 310-154-3 121158-58-5 604-092-00-9 View details
phenol, 4-dodecyl-, branched 640-104-9 210555-94-5 604-092-00-9 View details
phenol, 2-dodecyl-, branched
604-092-00-9 View details
phenol, 3-dodecyl-, branched
604-092-00-9 View details
clorofene
chlorophene
2-benzyl-4-chlorophenol
204-385-8 120-32-1 604-093-00-4 View details
isoeugenol 202-590-7 97-54-1 604-094-00-X View details
(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl) phenol 227-678-2 5932-68-3 604-094-00-X View details
formaldehyde …%
200-001-8 50-00-0 605-001-00-5 View details
1,3,5-trioxan
trioxymethylene
203-812-5 110-88-3 605-002-00-0 View details
acetaldehyde; ethanal
200-836-8 75-07-0 605-003-00-6 View details
2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
paraldehyde
204-639-8 123-63-7 605-004-00-1 View details
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
metaldehyde
203-600-2 108-62-3 605-005-00-7 View details
butyraldehyde
204-646-6 123-72-8 605-006-00-2 View details
1,1-dimethoxyethane
dimethyl acetal
208-589-8 534-15-6 605-007-00-8 View details
acrolein
prop-2-enal
acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 605-008-00-3 View details
(E)-2-butenal
(E)-crotonaldehyde
204-647-1 123-73-9 605-009-00-9 View details
crotonaldehyde
2-butenal
224-030-0 4170-30-3 605-009-00-9 View details
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 605-010-00-4 View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 605-011-00-X View details
benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 605-012-00-5 View details
chloralose (INN)
(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose
glucochloralose
anhydroglucochloral
240-016-7 15879-93-3 605-013-00-0 View details
chloral hydrate
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 605-014-00-6 View details
1,1-diethoxyethane
acetal
203-310-6 105-57-7 605-015-00-1 View details
glyoxal … %
ethandial … %
203-474-9 107-22-2 605-016-00-7 View details
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 605-017-00-2 View details
propanal
propionaldehyde
204-623-0 123-38-6 605-018-00-8 View details
citral
226-394-6 5392-40-5 605-019-00-3 View details
safrole
5-allyl-1,3-benzodioxole
202-345-4 94-59-7 605-020-00-9 View details
formaldehyde, reaction products with butylphenol
294-145-9 91673-30-2 605-021-00-4 View details
glutaral
glutaraldehyde
1,5-pentanedial
203-856-5 111-30-8 605-022-00-X View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2