Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-phenylphenol (ISO)
biphenyl-2-ol
2-hydroxybiphenyl
201-993-5 90-43-7 604-020-00-6 View details
sodium 2-biphenylate
2-phenylphenol, sodium salt
205-055-6 132-27-4 604-021-00-1 View details
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
400-900-7 22961-82-6 604-022-00-7 View details
2,4-dichloro-3-ethylphenol
401-060-4 604-023-00-2 View details
4,4-isobutylethylidenediphenol
401-720-1 6807-17-6 604-024-00-8 View details
2,5-bis(1,1-dimethylbutyl)hydroquinone
400-220-0 604-025-00-3 View details
2,2-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchromane)
400-270-3 40278-59-9 604-026-00-9 View details
2-methyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
400-530-6 604-027-00-4 View details
4-amino-3-fluorophenol
402-230-0 399-95-1 604-028-00-X View details
1-naphtol
201-969-4 90-15-3 604-029-00-5 View details
bisphenol A
4,4’-isopropylidenediphenol
201-245-8 80-05-7 604-030-00-0 View details
guaiacol
201-964-7 90-05-1 604-031-00-6 View details
thymol
201-944-8 89-83-8 604-032-00-1 View details
isobutyl but-3-enoate
401-170-2 24342-03-8 604-033-00-7 View details
4,4'-thiodi-o-cresol
403-330-7 24197-34-0 604-034-00-2 View details
4-nonylphenol, reaction products with formaldehyde and dodecane-1-thiol
404-160-6 604-035-00-8 View details
4,4'-oxybis(ethylenethio)diphenol
404-590-4 90884-29-0 604-036-00-3 View details
3,5-xylenol
3,5-dimethylphenol
203-606-5 108-68-9 604-037-00-9 View details
4-chloro-3,5-dimethylphenol
201-793-8 88-04-0 604-038-00-4 View details
chloroxylenol
215-316-6 1321-23-9 604-038-00-4 View details
ethyl 2-[4-[(6-chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propionate
fenoxaprop-ethyl
266-362-9 66441-23-4 604-039-00-X View details
fomesafen (ISO)
5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzamide
276-439-9 72178-02-0 604-040-00-5 View details
acifluorfen (ISO)
5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid
256-634-5 50594-66-6 604-041-00-0 View details
sodium 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl) phenoxy]-2-nitrobenzoate
acifluorfen-sodium
263-560-7 62476-59-9 604-041-00-0 View details
4-nitrosophenol
203-251-6 104-91-6 604-042-00-6 View details
monobenzone
4-hydroxyphenyl benzyl ether
hydroquinone monobenzyl ether
203-083-3 103-16-2 604-043-00-1 View details
mequinol
4-methoxyphenol
hydroquinone monomethyl ether
205-769-8 150-76-5 604-044-00-7 View details
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 604-045-00-2 View details
4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol
405-520-5 95235-30-6 604-046-00-8 View details
4-(4-tolyloxy)biphenyl
405-730-7 51601-57-1 604-047-00-3 View details
4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol
405-800-7 27955-94-8 604-048-00-9 View details
4-4'-methylenebis(oxyethylenethio)diphenol
407-480-4 93589-69-6 604-049-00-4 View details
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 604-051-00-5 View details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 604-052-00-0 View details
2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)-phenol
410-760-9 157661-93-3 604-053-00-6 View details
reaction mass of: 2-methoxy-4-(tetrahydro-4-methylene-2H-pyran-2-yl)-phenol
4-(3,6-dihydro-4-methyl-2H-pyran-2-yl)-2-methoxyphenol
412-020-0 604-054-00-1 View details
2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane
413-900-7 85954-11-6 604-055-00-7 View details
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 604-056-00-2 View details
reaction mass of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6
401-680-5 604-057-00-8 View details
1,2-bis(3-methylphenoxy)ethane
402-730-9 54914-85-1 604-058-00-3 View details
2-n-hexadecylhydroquinone
406-400-5 604-059-00-9 View details
9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
406-950-6 3236-71-3 604-060-00-4 View details
reaction mass of: 2-chloro-5-sec-tetradecylhydroquinones where sec-tetradecyl = 1-methyltridecyl
1-ethyldodecyl
1-propylundecyl
1-butyldecyl
1-pentylnonyl
1-hexyloctyl
407-740-7 604-061-00-X View details
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 604-062-00-5 View details
5,6-dihydroxyindole
412-130-9 3131-52-0 604-063-00-0 View details
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)-phenol
411-380-6 147315-50-2 604-064-00-6 View details
4,4',4''-(1-methylpropan-1-yl-3-ylidene)tris(2-cyclohexyl-5-methylphenol)
407-460-5 111850-25-0 604-065-00-1 View details
reaction mass of: phenol, 6-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-2-[(2-hydroxy-5-tetra-propylphenyl)methyl (C41-compound) and methane, 2,2'-bis[6-(1,1-dimethyl-ethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropyl-phenyl)]- (C45-compound)
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-tetra-propyl-phenol and 2-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-phenol
2,6-bis[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol and 2-[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenylmethyl]-6-[1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol
414-550-8 604-066-00-7 View details
reaction mass of: 2,2'-[[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)bis[4-dodecylphenol]
formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 2)
formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 3, 4 and higher)
414-520-4 604-067-00-2 View details
(±)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
415-170-5 90274-24-1 604-068-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1