Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride
[containing < 0.1 % 4-chloroaniline (EC No 203-401-0)]
433-580-2 214353-17-0 603-221-00-6 View details
1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride
[containing ≥ 0.1 % 4-chloroaniline (EC No 203-401-0)]
433-580-2 214353-17-0 603-221-01-3 View details
(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-dioxo-1-oxacyclotetradecane
433-820-6 118058-74-5 603-222-00-1 View details
2-cyclopentylidene cyclopentanol
1,1'-bi(cyclopentyliden)-2-ol
434-270-1 6261-30-9 603-223-00-7 View details
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 603-224-00-2 View details
erythromycin A9-oxime (E)
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-β-.sc.d.sc.-xylohexapiranosyl)oxy)oxacyclotetradecan-2-ona-10-oxime (E)
437-070-0 13127-18-9 603-225-00-8 View details
4,4'(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzene-1,3-diol
444-500-0 1440-00-2 603-226-00-3 View details
α-hydro-ω-[[[(1,1-dimethylethyl)dioxy]carbonyl]oxy]-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1)
reaction product of: α-hydro-ω-((chlorocarbonyl)oxy)-poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)) ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol with potassium 1,1-dimethylethylperoxalate
445-060-2 203574-04-3 603-227-00-9 View details
(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane
419-620-1 603-228-00-4 View details
sodium (Z)-3-chloro-3-(4-chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propene-1-sulfonate
420-800-7 603-229-00-X View details
2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furan
440-030-5 338735-71-0 603-230-00-5 View details
(S)-1,1-diphenyl-1,2-propanediol
443-220-6 46755-94-6 603-231-00-0 View details
3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-(4-oxiranylmethoxy-phenyl)-ethoxy]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undecane
444-420-6 603-232-00-6 View details
reaction mass of: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-ylidene)-3-methylbutan-2-ol
4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-ylidene)-3-methylbutan-2-ol
1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-ylidene)pentan-3-ol
1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-ylidene)pentan-3-ol
(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol
(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol
444-430-0 603-233-00-1 View details
(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyclo(6.2.1.0(1,6))undec-5-ene
444-480-3 603-234-00-7 View details
linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool 201-134-4 78-70-6 603-235-00-2 View details
coriandrol; (S)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; d-linalool 204-810-7 126-90-9 603-235-00-2 View details
licareol; (R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; l-linalool 204-811-2 126-91-0 603-235-00-2 View details
phenol
carbolic acid
monohydroxybenzene
phenylalcohol
203-632-7 108-95-2 604-001-00-2 View details
pentachlorophenol 201-778-6 87-86-5 604-002-00-8 View details
potassium pentachlorophenolate 231-911-3 7778-73-6 604-003-00-3 View details
sodium pentachlorophenolate 205-025-2 131-52-2 604-003-00-3 View details
m-cresol
203-577-9 108-39-4 604-004-00-9 View details
mix-cresol
215-293-2 1319-77-3 604-004-00-9 View details
o-cresol
202-423-8 95-48-7 604-004-00-9 View details
p-cresol
203-398-6 106-44-5 604-004-00-9 View details
1,4-dihydroxybenzene
hydroquinone
quinol
204-617-8 123-31-9 604-005-00-4 View details
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 604-006-00-X View details
xylenol
215-089-3 1300-71-6 604-006-00-X View details
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 604-006-00-X View details
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 604-006-00-X View details
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 604-006-00-X View details
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 604-006-00-X View details
2,4(or 2,5)-xylenol
276-245-4 71975-58-1 604-006-00-X View details
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 604-007-00-5 View details
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 604-008-00-0 View details
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 604-008-00-0 View details
3-chlorophenol
203-582-6 108-43-0 604-008-00-0 View details
chlorophenol
246-691-4 25167-80-0 604-008-00-0 View details
pyrogallol
1,2,3-trihydroxybenzene
201-762-9 87-66-1 604-009-00-6 View details
resorcinol
1,3-benzenediol
203-585-2 108-46-3 604-010-00-1 View details
2,4-dichlorophenol
204-429-6 120-83-2 604-011-00-7 View details
4-chloro-o-cresol
4-chloro-2-methyl phenol
216-381-3 1570-64-5 604-012-00-2 View details
2,3,4,6-tetrachlorophenol
200-402-8 58-90-2 604-013-00-8 View details
chlorocresol; 4-chloro-m-cresol; 4-chloro-3-methylphenol
200-431-6 59-50-7 604-014-00-3 View details
2,2'-methylenebis-(3,4,6-trichlorophenol)
hexachlorophene
200-733-8 70-30-4 604-015-00-9 View details
1,2-dihydroxybenzene; pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 604-016-00-4 View details
2,4,5-trichlorophenol
202-467-8 95-95-4 604-017-00-X View details
2,4,6-trichlorophenol
201-795-9 88-06-2 604-018-00-5 View details
dichlorophen (ISO)
202-567-1 97-23-4 604-019-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1