Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 November 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
6-Chloro-3-indolyl alpha-glucopyranoside
825-704-2 467214-46-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(4S,4aR,5aR,6R,6aR,6bS,7S,9aS,11aS,11bR)-6-hydroxy-9a,11b-dimethyl-9-oxohexadeca hydrocyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-4,7-diyl bis(2,2-dimethylpropanoate)
825-705-8 1235460-56-6
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7
Lact.
Notified C&L View details
Reaction Mass of (E,E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene and (E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene
947-982-5
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
(R)-2,5-dichloro-3-(methoxy(oxetan-3-yl)methylbenzoic acid
947-934-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Reaction products of 2-Ethylaniline with heptyl naphthalen-2-ol
825-706-3 1401000-07-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Reaction mass of Phosphoric acid, C3-9-alkyl esters and tris(2-chloroethyl) phosphate
947-935-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpentanoic acid
947-938-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,6-dimethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioate
825-707-9 1119-43-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
825-708-4 7510-56-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
825-710-5 90003-14-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(2-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
825-711-0 111887-72-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-bromo-4-ethylcyclohexane
825-712-6 181804-88-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 4-(4-formylphenoxy)piperidine-1-carboxylate
825-713-1 207798-38-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
825-714-7 380380-59-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
methyl 1-cyclopropyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate
825-715-2 908095-31-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(3,5-dimethylphenyl)-2-oxopropanoic acid
825-716-8 1249127-76-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-methylphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
825-717-3 1266843-52-0
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-[4-(1-aminoethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2,2-dimethylpropanamide
825-718-9 1480982-24-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-6-fluoro-4-nitrobenzoic acid
825-719-4 1610060-59-7
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(aminomethyl)-4-chloroaniline dihydrochloride
947-939-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenoxymethyl)oxirane
825-722-0 2212-07-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
5-cyclopentylpentanoic acid
825-723-6 5422-27-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-1-[2-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
825-724-1 22165-36-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ol
825-725-7 26911-66-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
825-726-2 52780-69-5
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(6-hydroxyhexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
825-727-8 63945-11-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-4-chloroquinoline
825-728-3 64658-05-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methoxypyridazine-3-carbaldehyde
825-729-9 90237-25-5
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2
Skin Corr. 1
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(R)-methyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-iodopropanoate
825-730-4 156017-42-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-tert-butyl N-[(1R,2R)-2-aminocyclopentyl]carbamate
825-732-5 365996-21-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 4-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
825-733-0 444913-37-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-N-(1H-imidazol-2-ylmethyl)aniline
825-734-6 660405-04-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
825-735-1 871658-02-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid
825-736-7 885267-35-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropylpiperazin-2-one
825-737-2 907972-23-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-{[(tert-butoxy)carbonyl](propan-2-yl)amino}propanoic acid
825-738-8 917202-02-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-fluoro-1H-indole-2-carbaldehyde
825-739-3 933707-57-4
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(oxan-4-yl)propan-2-amine hydrochloride
825-740-9 944146-25-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(benzyloxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
825-741-4 1174307-24-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-oxaspiro[2.5]octan-1-ylmethanamine
825-743-5 1339128-10-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(1-aminopropan-2-yl)-N-methylcarbamate
825-744-0 1341670-13-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
825-745-6 1393544-54-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(4-chlorofuran-2-yl)methanol
825-746-1 1399652-62-0
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-amino-2-(3,4-difluorophenyl)acetate hydrochloride
825-747-7 1423024-63-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1