Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-[2-(dimethylamino)phenyl]acetonitrile
829-130-3 1000512-16-2 View details
6-amino-3-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one
829-131-9 1018652-50-0 View details
3-fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
829-132-4 1021243-16-2 View details
2-Bromo-5-nitroisonicotinic acid
829-134-5 1053655-82-5 View details
1-(1-methylpiperidin-4-yl)ethan-1-amine
829-135-0 1095499-33-4 View details
2-[4-(bromomethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
829-136-6 1201643-73-3 View details
2-amino-5,5,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid hydrochloride
829-137-1 1214114-26-7 View details
2-methyl-5-(pyridin-3-yl)phenol
829-138-7 1214377-81-7 View details
3-(difluoromethyl)-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
829-139-2 1220696-58-1 View details
3-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
829-140-8 1269152-30-8 View details
3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
829-141-3 1269152-54-6 View details
7,8-difluoroquinolin-3-ol
829-142-9 1314012-52-6 View details
(1-pentylcyclohexyl)methanol
829-143-4 1318951-91-5 View details
(4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
829-145-5 1331823-62-1 View details
[2-(aminomethyl)-4-methylpentyl]benzene
829-146-0 1338685-56-5 View details
2-[(oxetan-3-yl)amino]ethan-1-ol
829-147-6 1343942-75-5 View details
3-(6-fluoropyridin-3-yl)phenol
829-148-1 1400975-00-9 View details
7-chloro-1,3-dioxaindan-5-ol
829-149-7 1414972-62-5 View details
8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene hydrochloride
829-150-2 1423024-34-3 View details
2,6-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
829-151-8 1423029-60-0 View details
2-methanesulfonylpyridin-4-amine hydrochloride
829-152-3 1427380-54-8 View details
2-(2-chloro-6-fluorophenoxy)ethan-1-amine
829-153-9 1427453-22-2 View details
4-cyclohexylpyrrolidin-2-one
829-154-4 1428233-96-8 View details
[1-(2-methylpropyl)cyclohexyl]methanol
829-156-5 1430752-03-6 View details
2-cyclopropyl-2-fluoroacetic acid
829-157-0 1554428-25-9 View details
rac-(3R,4R)-N,N-dimethyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-sulfonamide
829-158-6 1807937-75-2 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-methylazetidine-2-carboxylic acid
829-159-1 1822530-58-4 View details
[3-(difluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine hydrochloride
829-160-7 1909325-73-0 View details
1-(cyclopropylmethyl)-1H-imidazol-4-amine dihydrochloride
948-672-2 View details
octa-3,5-dien-2-one
829-161-2 38284-27-4 View details
1-ethyl-3-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
829-162-8 90037-19-7 View details
3-chloroisoquinoline-4-carboxylic acid
829-163-3 123695-38-5 View details
1-(1-benzofuran-5-yl)propan-2-one
829-164-9 286836-32-6 View details
1-(2-aminoethoxy)-2-methylpropan-2-ol hydrochloride
829-165-4 947664-21-3 View details
tert-butyl 3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate
829-167-5 1286754-24-2 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(4-chlorophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
829-168-0 1395601-21-4 View details
(2S)-2-ethylmorpholine hydrochloride
829-169-6 1432794-09-6 View details
tert-butyl 2,2-dimethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
829-170-1 1456616-45-7 View details
1-(2-amino-5-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one
829-171-7 1934470-94-6 View details
dimethyl({2-[2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl})amine
948-673-8 View details
rac-6-methyl-2-[(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
948-674-3 View details
1-methyl-4-[3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxymethyl]-1H-pyrazole
948-675-9 View details
(1s,3s)-3-amino-3-phenylcyclobutan-1-ol hydrochloride
948-676-4 View details
4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-tris(acetyloxy)-3-[3,4,5-tris(acetyloxy)phenyl]-
829-172-2 103652-04-6 View details
1-(2-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)pyrrolidine hydrochloride
948-678-5 View details
1-{[3-fluoro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}-1H-imidazole
948-679-0 View details
3-cyclopropyl-1-propyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
948-680-6 View details
methyl 3-(2-amino-1-hydroxypropan-2-yl)benzoate hydrochloride
948-681-1 View details
ethyl (2S)-6-dodecanamido-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanamido]hexanoate
948-682-7 View details
(3R)-1,3-dimethylpiperazine bis((2Z)-but-2-enedioate
948-683-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2