Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene
406-900-3 84563-49-5 603-124-00-9 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 603-125-00-4 View details
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 603-126-00-X View details
(R)-butan-2-ol
238-967-8 14898-79-4 603-127-00-5 View details
(±)-butan-2-ol
240-029-8 15892-23-6 603-127-00-5 View details
butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 603-127-00-5 View details
(S)-butan-2-ol
224-168-1 4221-99-2 603-127-00-5 View details
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 603-128-00-0 View details
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 603-129-00-6 View details
reaction mass of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 603-130-00-1 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol (3:1)
407-290-1 603-131-00-7 View details
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 603-132-00-2 View details
reaction mass of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol
3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 603-133-00-8 View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 603-134-00-3 View details
bis[[2,2',2''-nitrilotris-[ethanolato]]-1-N,O]-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-titanium
410-500-4 603-135-00-9 View details
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 603-136-00-4 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 603-137-00-X View details
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
(alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol
403-140-4 103694-68-4 603-138-00-5 View details
bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4 111-96-6 603-139-00-0 View details
2,2' -oxybisethanol
diethylene glycol
203-872-2 111-46-6 603-140-00-6 View details
reaction mass of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane
dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 603-141-00-1 View details
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 603-142-00-7 View details
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 603-143-00-2 View details
reaction mass of: 2,6,9-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-ol
6,9-dimethyl-2-methylen-5,9-cyclododecadien-1-ol
413-530-6 111850-00-1 603-144-00-8 View details
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 603-145-00-3 View details
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 603-146-00-9 View details
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
406-030-4 105812-81-5 603-147-00-4 View details
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 603-148-00-X View details
reaction mass of diastereoisomers of 1-(1-hydroxyethyl)-4-(1-methylethyl)cyclohexane
407-640-3 63767-86-2 603-149-00-5 View details
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 603-150-00-0 View details
(±)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
413-570-4 603-151-00-6 View details
2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
410-020-5 5406-86-0 603-152-00-1 View details
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 603-153-00-7 View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
412-300-2 139504-68-0 603-154-00-2 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 603-156-00-3 View details
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 603-157-00-9 View details
reaction mass of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
412-460-3 89079-92-5 603-158-00-4 View details
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 603-159-00-X View details
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 603-160-00-5 View details
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 603-161-00-0 View details
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-ω-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 603-162-00-6 View details
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 603-163-00-1 View details
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 603-164-00-7 View details
reaction mass of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 603-165-00-2 View details
R-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 603-166-00-8 View details
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 603-167-00-3 View details
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 603-168-00-9 View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
415-550-0 109887-53-8 603-169-00-4 View details
reaction mass of: 2-methyl-1-(6-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(5-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
415-990-3 67739-11-1 603-170-00-X View details
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 603-171-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2