Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 September 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
glycerol trinitrate
nitroglycerine
[>40 % phlegmatiser]
200-240-8 55-63-0 603-034-01-7 View details
pentaerythritol tetranitrate
P.E.T.N.
201-084-3 78-11-5 603-035-00-5 View details
pentaerythritol tetranitrate; pentaerythrite tetranitrate
P.E.T.N.
[>20 % phlegmatiser]
201-084-3 78-11-5 603-035-01-2 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
239-924-6 15825-70-4 603-036-00-0 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
[>40 % phlegmatiser]
239-924-6 15825-70-4 603-036-01-8 View details
cellulose nitrate
nitrocellulose
603-037-00-6 View details
allyl glycidyl ether
allyl 2,3-epoxypropyl ether
prop-2-en-1-yl 2,3-epoxypropyl ether
203-442-4 106-92-3 603-038-00-1 View details
butyl glycidyl ether
butyl 2,3-epoxypropyl ether
219-376-4 2426-08-6 603-039-00-7 View details
lithium methanolate
lithium methoxide
212-737-7 865-34-9 603-040-00-2 View details
potassium methanolate
potassium methoxide
212-736-1 865-33-8 603-040-00-2 View details
sodium methanolate
sodium methoxide
204-699-5 124-41-4 603-040-00-2 View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
213-029-0 917-58-8 603-041-00-8 View details
sodium ethanolate
sodium ethoxide
205-487-5 141-52-6 603-041-00-8 View details
aluminium-tri-isopropoxide
209-090-8 555-31-7 603-042-00-3 View details
triarimol (ISO)
2,4-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol
26766-27-8 603-043-00-9 View details
dicofol (ISO)
2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol
204-082-0 115-32-2 603-044-00-4 View details
dipropyl ether
203-869-6 111-43-3 603-045-00-X View details
diisopropyl ether
203-560-6 108-20-3 603-045-00-X View details
bis(chloromethyl) ether
oxybis(chloromethane)
208-832-8 542-88-1 603-046-00-5 View details
2-dimethylaminoethanol
N,N-dimethylethanolamine
203-542-8 108-01-0 603-047-00-0 View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
202-845-2 100-37-8 603-048-00-6 View details
chlorfenethol (ISO)
1,1-bis (4-chlorophenyl) ethanol
201-246-3 80-06-8 603-049-00-1 View details
1-(2-Butoxypropoxy)propan-2-ol
246-011-6 24083-03-2 603-050-00-7 View details
2-ethylbutan-1-ol
202-621-4 97-95-0 603-051-00-2 View details
3-butoxypropan-2-ol
propylene glycol monobutyl ether
225-878-4 5131-66-8 603-052-00-8 View details
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 603-053-00-3 View details
di-n-butyl ether
dibutyl ether
205-575-3 142-96-1 603-054-00-9 View details
propylene oxide
1,2-epoxypropane
methyloxirane
200-879-2 75-56-9 603-055-00-4 View details
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 603-056-00-X View details
[(p-tolyloxy)methyl]oxirane
218-574-8 2186-24-5 603-056-00-X View details
[(m-tolyloxy)methyl]oxirane
218-575-3 2186-25-6 603-056-00-X View details
[(tolyloxy)methyl]oxirane
cresyl glycidyl ether
247-711-4 26447-14-3 603-056-00-X View details
benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 603-057-00-5 View details
1,3-propylene oxide
207-964-3 503-30-0 603-058-00-0 View details
hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 603-059-00-6 View details
2,2'-bioxirane
1,2:3,4-diepoxybutane
215-979-1 1464-53-5 603-060-00-1 View details
tetrahydro-2-furylmethanol
tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 603-061-00-7 View details
tetrahydrofuran-2,5-diyldimethanol
203-239-0 104-80-3 603-062-00-2 View details
2,3-epoxypropan-1-ol
glycidol
oxiranemethanol
209-128-3 556-52-5 603-063-00-8 View details
1-methoxy-2-propanol
monopropylene glycol methyl ether
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3 View details
m-bis(2,3-epoxypro­poxy)benzene; resorcinol diglycidyl ether
resorcinol diglycidyl ether
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 603-065-00-9 View details
1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane
4-vinylcyclohexene diepoxide
203-437-7 106-87-6 603-066-00-4 View details
phenyl glycidyl ether
2,3-epoxypropyl phenyl ether
1,2-epoxy-3-phenoxypropane
204-557-2 122-60-1 603-067-00-X View details
2,3-epoxypropyl-2-ethylcyclohexyl ether
ethylcyclohexylglycidyl ether
130014-35-6 603-068-00-5 View details
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 603-069-00-0 View details
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 603-070-00-6 View details
2,2'-iminodiethanol
diethanolamine
203-868-0 111-42-2 603-071-00-1 View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
219-371-7 2425-79-8 603-072-00-7 View details
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane
216-823-5 1675-54-3 603-073-00-2 View details
reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
500-033-5 25068-38-6 603-074-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1