Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
chlordane (ISO)
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
200-349-0 57-74-9 602-047-00-8 View details
aldrin (ISO)
206-215-8 309-00-2 602-048-00-3 View details
dieldrin (ISO)
200-484-5 60-57-1 602-049-00-9 View details
isodrin
(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
207-366-2 465-73-6 602-050-00-4 View details
endrin (ISO)
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
200-775-7 72-20-8 602-051-00-X View details
endosulfan (ISO)
1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylenedimethylene sulfite
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethylene sulfite
204-079-4 115-29-7 602-052-00-5 View details
isobenzan (ISO)
1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran
206-045-4 297-78-9 602-053-00-0 View details
3-iodpropene
allyl iodide
209-130-4 556-56-9 602-054-00-6 View details
bromoethane
ethyl bromide
200-825-8 74-96-4 602-055-00-1 View details
α,α,α-trifluorotoluene
benzotrifluoride
202-635-0 98-08-8 602-056-00-7 View details
α-bromotoluene
benzyl bromide
202-847-3 100-39-0 602-057-00-2 View details
α,α-dichlorotoluene
benzylidene chloride
benzal chloride
202-709-2 98-87-3 602-058-00-8 View details
1-chlorobutane
butyl chloride
203-696-6 109-69-3 602-059-00-3 View details
bromobenzene
203-623-8 108-86-1 602-060-00-9 View details
hexafluoropropene
hexafluoropropylene
204-127-4 116-15-4 602-061-00-4 View details
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 602-062-00-X View details
heptachlor epoxide
2,3-epoxy-1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindane
213-831-0 1024-57-3 602-063-00-5 View details
1,3-dichloro-2-propanol
202-491-9 96-23-1 602-064-00-0 View details
hexachlorobenzene
204-273-9 118-74-1 602-065-00-6 View details
tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 602-066-00-1 View details
1,3-dichlorbenzene
208-792-1 541-73-1 602-067-00-7 View details
ethylene bis(trichloroacetate)
219-732-9 2514-53-6 602-068-00-2 View details
dichloroacetylene
7572-29-4 602-069-00-8 View details
3-chloro-4,5,α, α,α-pentafluorotoluene
401-930-3 77227-99-7 602-070-00-3 View details
bromobenzylbromotoluene, reaction mass of isomers
402-210-1 99688-47-8 602-071-00-9 View details
dichloro [(dichlorophenyl)methyl]methylbenzene, reaction mass of isomers
(dichlorophenyl)(dichlorotolyl)methane, reaction mass of isomers (IUPAC)
278-404-3 76253-60-6 602-072-00-4 View details
1,4-dichlorobut-2-ene
212-121-8 764-41-0 602-073-00-X View details
pentachlorobenzene
210-172-0 608-93-5 602-074-00-5 View details
4,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
404-060-2 22432-68-4 602-075-00-0 View details
2,3,4-trichlorobut-1-ene
219-397-9 2431-50-7 602-076-00-6 View details
dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane
mirex
219-196-6 2385-85-5 602-077-00-1 View details
hexachlorocyclopentadiene
201-029-3 77-47-4 602-078-00-7 View details
2,3-dichloropropene
2,3-dichloropropylene
201-153-8 78-88-6 602-079-00-2 View details
alkanes, C10-13, chloro
chlorinated paraffins, C10-13
287-476-5 85535-84-8 602-080-00-8 View details
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 602-081-00-3 View details
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 602-082-00-9 View details
diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether
251-084-2 32534-81-9 602-083-00-4 View details
1,1-dichloro-1-fluoroethane
404-080-1 1717-00-6 602-084-00-X View details
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 602-085-00-5 View details
trifluoroiodomethane
trifluoromethyl iodide
219-014-5 2314-97-8 602-086-00-0 View details
1,2,4-trichlorobenzene
204-428-0 120-82-1 602-087-00-6 View details
2,3-dibromopropan-1-ol
2,3-dibromo-1-propanol
202-480-9 96-13-9 602-088-00-1 View details
4-bromo-2-chlorofluorobenzene
405-580-2 60811-21-4 602-089-00-7 View details
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 602-090-00-2 View details
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 602-091-00-8 View details
1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
418-480-9 138526-69-9 602-092-00-3 View details
α, α,α,4-tetrachlorotoluene
p-chlorobenzotrichloride
226-009-1 5216-25-1 602-093-00-9 View details
diphenylether; octabromo derivate
251-087-9 32536-52-0 602-094-00-4 View details
alkanes, C14-17, chloro
chlorinated paraffins, C14-17
287-477-0 85535-85-9 602-095-00-X View details
malachite green hydrochloride
209-322-8 569-64-2 602-096-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2