Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,4-dimethylhexane
209-649-6 589-43-5 601-009-00-8 View details
4-methylheptane
209-650-1 589-53-7 601-009-00-8 View details
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 601-009-00-8 View details
3-methylheptane
209-660-6 589-81-1 601-009-00-8 View details
2,3,4-trimethylpentane
209-292-6 565-75-3 601-009-00-8 View details
3,4-dimethylhexane
209-504-7 583-48-2 601-009-00-8 View details
2,3,3-trimethylpentane
209-207-2 560-21-4 601-009-00-8 View details
ethylene
200-815-3 74-85-1 601-010-00-3 View details
propene
propylene
204-062-1 115-07-1 601-011-00-9 View details
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 601-012-00-4 View details
(E)-but-2-ene
210-855-3 624-64-6 601-012-00-4 View details
but-1-ene
203-449-2 106-98-9 601-012-00-4 View details
butene, mixed-1-and-2-isomers
203-452-9 107-01-7 601-012-00-4 View details
(Z)-but-2-ene
209-673-7 590-18-1 601-012-00-4 View details
1,3-butadiene
buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 601-013-00-X View details
isoprene (stabilised)
2-methyl-1,3-butadiene
201-143-3 78-79-5 601-014-00-5 View details
acetylene
ethyne
200-816-9 74-86-2 601-015-00-0 View details
cyclopropane
200-847-8 75-19-4 601-016-00-6 View details
cyclohexane
203-806-2 110-82-7 601-017-00-1 View details
methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 601-018-00-7 View details
1,4-dimethylcyclohexane
209-663-2 589-90-2 601-019-00-2 View details
benzene
200-753-7 71-43-2 601-020-00-8 View details
toluene
203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 View details
m-xylene
203-576-3 108-38-3 601-022-00-9 View details
xylene
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 View details
o-xylene
202-422-2 95-47-6 601-022-00-9 View details
p-xylene
203-396-5 106-42-3 601-022-00-9 View details
ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 View details
propylbenzene
203-132-9 103-65-1 601-024-00-X View details
cumene
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X View details
mesitylene
1,3,5-trimethylbenzene
203-604-4 108-67-8 601-025-00-5 View details
styrene
202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 View details
2-phenylpropene
α-methylstyrene
202-705-0 98-83-9 601-027-00-6 View details
2-methylstyrene
2-vinyltoluene
210-256-7 611-15-4 601-028-00-1 View details
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
229-977-3 6876-12-6 601-029-00-7 View details
(S)-p-mentha-1,8-diene
l-limonene
227-815-6 5989-54-8 601-029-00-7 View details
(R)-p-mentha-1,8-diene
d-limonene
227-813-5 5989-27-5 601-029-00-7 View details
dipentene
limonene
205-341-0 138-86-3 601-029-00-7 View details
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
231-732-0 7705-14-8 601-029-00-7 View details
cyclopentane
206-016-6 287-92-3 601-030-00-2 View details
2,4,4-trimethylpent-1-ene
203-486-4 107-39-1 601-031-00-8 View details
benzo[a]pyrene
benzo[def]chrysene
200-028-5 50-32-8 601-032-00-3 View details
benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 601-033-00-9 View details
benz[e]acephenanthrylene 205-911-9 205-99-2 601-034-00-4 View details
benzo[j]fluoranthene 205-910-3 205-82-3 601-035-00-X View details
benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 601-036-00-5 View details
n-hexane
203-777-6 110-54-3 601-037-00-0 View details
dibenz[a,h]anthracene 200-181-8 53-70-3 601-041-00-2 View details
biphenyl
diphenyl
202-163-5 92-52-4 601-042-00-8 View details
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 601-043-00-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1