Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
lead diazide
lead azide
236-542-1 13424-46-9 082-003-00-7 View details
lead diazide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
236-542-1 13424-46-9 082-003-01-4 View details
lead chromate 231-846-0 7758-97-6 082-004-00-2 View details
lead di(acetate) 206-104-4 301-04-2 082-005-00-8 View details
trilead bis(orthophosphate) 231-205-5 7446-27-7 082-006-00-3 View details
lead acetate, basic 215-630-3 1335-32-6 082-007-00-9 View details
lead(II) methanesulphonate 401-750-5 17570-76-2 082-008-00-4 View details
lead sulfochromate yellow
C.I. Pigment Yellow 34
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]
215-693-7 1344-37-2 082-009-00-X View details
lead chromate molybdate sulfate red
C.I. Pigment Red 104
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]
235-759-9 12656-85-8 082-010-00-5 View details
lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 082-011-00-0 View details
barium calcium cesium lead samarium strontium bromide chloride fluoride iodide europium doped 431-780-4 199876-46-5 082-012-00-6 View details
lead powder; [particle diameter < 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-013-00-1 View details
lead massive: [particle diameter ≥ 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-014-00-7 View details
uranium 231-170-6 7440-61-1 092-001-00-8 View details
uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex 092-002-00-3 View details
methane
200-812-7 74-82-8 601-001-00-4 View details
ethane
200-814-8 74-84-0 601-002-00-X View details
propane
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 View details
and isobutane
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0 View details
butane
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 View details
isobutane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
200-857-2 75-28-5 601-004-01-8 View details
butane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
203-448-7 106-97-8 601-004-01-8 View details
2,2-dimethylpropane
neopentane
207-343-7 463-82-1 601-005-00-6 View details
pentane
203-692-4 109-66-0 601-006-00-1 View details
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 601-007-00-7 View details
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 601-007-00-7 View details
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 601-007-00-7 View details
hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6))
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 601-007-00-7 View details
2,3-dimethylpentane
209-280-0 565-59-3 601-008-00-2 View details
2,2-dimethylpentane
209-680-5 590-35-2 601-008-00-2 View details
2-methylhexane
209-730-6 591-76-4 601-008-00-2 View details
3-ethylpentane
210-529-0 617-78-7 601-008-00-2 View details
isoheptane
250-610-8 31394-54-4 601-008-00-2 View details
3,3-dimethylpentane
209-230-8 562-49-2 601-008-00-2 View details
2,4-dimethylpentane
203-548-0 108-08-7 601-008-00-2 View details
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 601-008-00-2 View details
3-methylhexane
209-643-3 589-34-4 601-008-00-2 View details
heptane
n-heptane
205-563-8 142-82-5 601-008-00-2 View details
2,5-dimethylhexane
209-745-8 592-13-2 601-009-00-8 View details
2-methylheptane
209-747-9 592-27-8 601-009-00-8 View details
3-ethyl-2-methylpentane
210-187-2 609-26-7 601-009-00-8 View details
2,2-dimethylhexane
209-689-4 590-73-8 601-009-00-8 View details
2,2,3-trimethylpentane
209-266-4 564-02-3 601-009-00-8 View details
3-ethylhexane
210-621-0 619-99-8 601-009-00-8 View details
octane
n-octane
203-892-1 111-65-9 601-009-00-8 View details
2,3-dimethylhexane
209-547-1 584-94-1 601-009-00-8 View details
3,3-dimethylhexane
209-243-9 563-16-6 601-009-00-8 View details
isooctane
247-861-0 26635-64-3 601-009-00-8 View details
3-ethyl-3-methylpentane
213-923-0 1067-08-9 601-009-00-8 View details
2,2,3,3-tetramethylbutane
209-855-6 594-82-1 601-009-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1