Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 January 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
ethyl 4-hydroxy-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
827-341-5 39683-24-4 View details
1-methyl-4-(prop-2-yn-1-yl)piperazine
827-342-0 45813-02-3 View details
4-phenylpyridine-2-carboxaldehyde
827-343-6 55218-76-3 View details
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-amine
827-344-1 58981-35-4 View details
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
827-345-7 2154-24-7 View details
2-chloroquinazolin-4-amine
827-346-2 59870-43-8 View details
2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-phenylpropanoic acid
827-347-8 62212-16-2 View details
1-(1-benzofuran-3-yl)ethan-1-one
827-348-3 66611-15-2 View details
2-chloro-N-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
827-349-9 92026-64-7 View details
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
827-350-4 93608-11-8 View details
pyrazolo[1,5-a]pyridin-4-ol
827-352-5 141032-72-6 View details
7-Fluoro-benzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid hydrate
948-395-7 View details
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
948-396-2 View details
N-[3,5-BIS(HYDROXYMETHYL)PHENYL]-1-[(3,4-DICHLOROPHENYL)METHYL]-5-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE
827-353-0 1150702-30-9 View details
3-(Hydrazinomethyl)-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
827-354-6 1177344-05-6 View details
[4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl]methanol
948-398-3 View details
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
View details
(2-(3-bromophenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene
827-355-1 1400890-62-1 View details
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine Tosylate
948-400-2 View details
4-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
827-356-7 145915-29-3 View details
5-methylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
827-357-2 177359-60-3 View details
6-bromo-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid
827-358-8 255064-08-5 View details
(1S)-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
827-359-3 346585-61-3 View details
2-amino-3,4,5-trifluorobenzoic acid
827-360-9 531529-72-3 View details
1-bromodibenzo[b,d]furan-4-amine
827-361-4 50548-39-5 View details
5-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
827-363-5 705270-06-0 View details
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
827-364-0 851398-61-3 View details
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
827-365-6 916256-65-0 View details
(5-methylthiophen-3-yl)boronic acid
827-366-1 930303-82-5 View details
3-(methanesulfinylmethyl)benzoic acid
827-367-7 956332-98-2 View details
(1R)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
827-368-2 1344946-59-3 View details
4-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde hydrochloride
827-369-8 1803604-90-1 View details
3-(3,5-difluorophenyl)cyclobutan-1-ol
827-370-3 1807939-36-1 View details
2-bromo-4-chloro-5-hydroxybenzaldehyde
827-371-9 2092689-21-7 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4-(4-chlorophenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
948-401-8 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
827-372-4 914675-52-8 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
827-374-5 1835683-68-5 View details
2-(3-bromo-5-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
948-402-3 View details
R-1-[6-[R-2-CARBOXY-PYRROLIDIN-1-YL]-6-OXO-HEXANOYL] PYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
827-375-0 224624-80-0 View details
4,4,5,5-tetramethyl-2-(1,2,2-triphenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
827-376-6 219488-97-8 View details
4-Bromo-1-naphthonitrile
827-377-1 92616-49-4 View details
bis-(6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine)copper(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
827-378-7 1882083-74-0 View details
9-(3-bromophenyl)-9H-carbazole-3-carbonitrile
827-379-2 1807358-48-0 View details
bis-(6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine)copper(II) bis[bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]
948-403-9 View details
N-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
827-380-8 1607480-14-7 View details
N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
827-381-3 1268520-04-2 View details
Ruthenium(II)bis(2,2’-bipyridine)([2,2'-bipyridine]-4,4'-diylbis(phosphonic acid)) dibromide
827-382-9 239472-59-4 View details
Ruthenium-2,2'-bipyridine-6,6'-dicarboxylate-di-dmso
827-385-5 1357927-37-7 View details
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 View details
Ruthenium-2,2'-bipyridine-6,6'-dicarboxylate-picoline-dmso
827-386-0 1443013-19-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1