Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
201-586-2
85-08-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-129-8
69815-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-148-0
84540-53-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-393-3
5820-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-227-5
1530-36-5
Suspected toxic for reproduction
Details
617-373-6
82657-04-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-453-3
97259-89-7
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-544-3
41768-20-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-351-9
16419-60-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-229-3
93-21-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-188-9
5703-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-081-5
1735-91-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
228-094-0
6125-24-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-527-9
1878-87-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-304-3
5570-19-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-874-9
85586-69-2
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-628-8
23385-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
600-104-1
100499-89-6
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-019-6
38582-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-565-8
41847-88-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-120-2
4672-30-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
253-001-5
36365-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
608-885-0
33527-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-037-0
60046-25-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-726-0
23549-24-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-818-0
93963-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
222-462-4
3481-84-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-650-0
145-15-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-300-0
66289-21-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-708-6
13933-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-299-1
520-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-223-7
516-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-614-3
1165-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-986-1
901-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-134-3
512-04-9
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-897-0
1061-54-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-649-5
145-14-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-482-3
474-44-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-637-9
1174-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-255-1
28818-70-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
230-299-5
7020-50-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-663-0
1183-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-979-5
72903-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-458-7
58822-29-0
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-484-4
474-62-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-488-7
17472-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-134-5
2638-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-370-3
51744-68-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-775-8
126-18-1
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-983-6
6877-73-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2