Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
261-734-7
59396-51-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-513-6
656-31-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-977-3
68922-05-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-893-9
67952-40-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-418-0
68239-05-4
Suspected toxic for reproduction
Details
269-537-8
68298-05-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-513-1
67874-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
233-066-6
10026-99-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-180-7
83045-00-5
Suspected persistent in the environment
Details
249-105-5
28611-73-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
249-390-6
29053-94-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-773-2
3232-36-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-385-9
94249-11-3
Suspected carcinogen
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
302-457-4
94109-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-260-3
25779-93-5
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
249-572-5
29338-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-803-4
26560-94-1
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-457-6
21583-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-450-2
84643-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-816-1
68140-80-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-410-2
68959-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-324-2
93803-53-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-752-0
3599-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-717-0
97721-71-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-604-0
94825-15-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
309-094-0
99948-85-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-050-9
54266-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-873-3
70776-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-603-8
80867-10-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-464-0
65121-82-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-872-8
94086-82-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-606-2
68586-07-2
Suspected toxic for reproduction
Details
306-567-3
97334-75-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-214-3
4722-98-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-163-7
4696-48-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-947-3
34341-20-3
Suspected toxic for reproduction
Details
268-822-4
68141-00-4
Suspected toxic for reproduction
Details
225-164-2
4696-49-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-365-7
30862-35-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-640-6
2210-62-0
Suspected toxic for reproduction
Details
302-295-4
94107-62-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-430-4
55011-64-8
Suspected toxic for reproduction
Details
299-337-6
93859-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-664-0
97373-00-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
298-285-1
93803-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-048-0
70942-44-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-157-7
38850-58-7
Suspected carcinogen
Details
303-205-6
94159-27-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-238-0
2090-54-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-843-5
28100-39-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2