Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
252-747-9
35838-12-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
252-907-8
36196-44-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
214-629-5
1172-02-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
283-142-8
84540-48-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-364-6
10129-78-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-974-2
666747-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
254-824-2
40178-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
289-525-6
89792-76-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
283-715-2
84697-06-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-716-8
84697-07-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-750-2
94279-05-7
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-268-8
774-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
260-447-4
56927-95-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-621-4
6306-60-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-659-6
5446-18-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-202-4
2666-70-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
237-207-2
13692-15-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-732-6
106266-04-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-514-1
656-35-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-404-6
16535-55-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
281-390-1
83949-31-9
Suspected skin sensitiser
Details
263-758-3
62922-45-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
256-729-1
50709-35-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-298-9
64985-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-325-5
68540-89-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-051-4
69584-87-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-192-7
451-13-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-479-3
68556-19-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-950-6
4166-20-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
240-339-3
16213-85-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-253-7
55312-97-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-564-4
76891-00-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
226-576-5
5427-28-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-400-1
82911-69-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-555-7
61002-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-730-8
3215-64-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-825-5
14763-24-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-730-7
50709-36-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-504-7
654-01-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-738-7
13335-71-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
239-588-0
15538-90-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
275-534-2
71487-10-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-128-9
51-84-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
200-622-4
66-23-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-862-3
2260-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
269-504-8
68259-01-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
687-957-3
78468-34-5
Suspected mutagen
Details
228-911-0
6373-14-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-500-6
305808-21-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-684-0
109-58-0
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2