Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
258-812-8
53823-71-5
Suspected toxic for reproduction
Details
260-154-1
56401-20-8
Suspected toxic for reproduction
Details
281-079-0
83846-98-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-780-0
71662-15-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-078-5
83846-97-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-322-9
4692-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
607-980-4
26655-34-5
Suspected skin sensitiser
Details
617-585-9
84563-90-6
Suspected mutagen
Details
606-988-5
22331-19-7
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
242-783-3
19046-60-7
Suspected toxic for reproduction
Details
306-204-9
96633-53-3
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
262-532-1
60942-21-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
212-547-4
825-76-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-525-9
33446-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
235-814-7
12771-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-473-3
6552-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-148-1
54398-65-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-472-8
6552-45-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
278-057-8
75024-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-576-2
827-88-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-126-8
84100-47-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-394-3
83949-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-034-5
78987-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-004-1
83833-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-677-8
55504-22-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
240-328-3
16199-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-380-4
4335-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-695-7
4453-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
236-952-0
13562-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
213-788-8
1011-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-883-2
1689-85-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-247-5
86560-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-244-9
86560-93-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-245-4
86560-94-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-243-3
86560-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-110-4
69770-45-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
269-855-7
68359-37-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-087-4
83860-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-458-2
72204-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-086-9
83860-31-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-457-7
72204-43-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-899-6
65732-07-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-898-0
65731-84-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-256-6
52918-63-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-492-6
66841-24-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-897-5
65731-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-450-2
68085-85-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-842-9
52315-07-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-484-5
39515-40-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-493-1
66841-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2