Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
207-432-0
470-90-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-538-1
24934-91-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-666-4
999-81-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-467-0
107-14-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-110-2
510-15-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-480-1
107-30-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-003-0
3691-35-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-691-4
25167-80-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-588-1
1897-45-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-698-2
25168-05-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
221-437-5
3091-32-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
215-316-6
1321-23-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-105-4
115-78-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected toxic for reproduction
Details
220-864-4
2921-88-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
217-637-7
1918-13-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-663-6
21923-23-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-636-0
66-81-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-187-9
7443-70-1
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
266-719-9
67564-91-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
205-859-7
156-59-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-662-6
105512-06-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-024-3
50-29-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
51337-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
200-673-2
67-97-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
685-545-8
54253-62-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
204-195-5
117-52-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-285-3
56-72-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
227-424-0
5836-29-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
683-592-9
134575-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-622-6
535-89-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-720-5
7700-17-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-083-1
299-86-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
607-921-2
26364-65-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
244-544-9
21725-46-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-363-0
102851-06-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-130-3
2636-26-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
223-099-4
3734-95-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-236-2
113136-77-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
235-527-7
12262-58-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
220-279-4
2699-11-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
691-609-6
50715-28-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
236-049-1
13121-70-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-020-1
94361-06-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-576-7
533-74-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-666-9
682-80-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-971-9
2587-90-8
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
620-378-6
8065-48-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
206-053-8
298-03-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-758-1
867-27-6
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-801-8
126-75-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1