Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

α,α,4-trimethylphenethyl alcohol

EC / List no.: 244-072-3 CAS no.: 20834-59-7
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 2.23 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 28.85 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (good reliability)';The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 17.6 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 10.94 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 11.87 mg/L # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin irritant: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as skin irritant # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability) # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler 'DART scheme v.1.0' gives an alert for toxicity to reproduction;CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability)

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2