Granulas un mulčas sporta laukumos un spēļu laukumos

Daudzus gadus sportisti ir izmantojuši visiem laikapstākļiem piemērotus sporta laukumus futbolam, gēlu sporta veidiem, regbijam, lakrosam un citiem sporta veidiem. Šo sporta laukumu mākslīgajā segumā kā pildījumu bieži izmanto gumijas granulas, kas padara laukumus izturīgākus un piemērotus visiem laikapstākļiem, mīkstina triecienus un uzlabo saķeri ar virsmu.

Spēļu laukumu segumos zem šūpolēm, slidkalniņiem un cita spēļu laukumu aprīkojuma bieži izmanto arī irdenas gumijas mulčas, kas mīkstina zemi bērna kritiena gadījumā.

Granulas un mulčas parasti tiek izgatavotas no nolietotām riepām, kam beidzies ekspluatācijas laiks un ko sasmalcina un saberž mazākās formās.

Granulas un mulčas var saturēt vairākas potenciāli bīstamas vielas, tostarp policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (PAO), metālus un ftalātus, kā arī var izdalīt gaistošus organiskos savienojumus (GOS) un vāji gaistošus organiskos savienojumus (VGOS). Šo bīstamo vielu klātbūtne ir radījusi bažas par mākslīgo sporta laukumu un spēļu laukumu drošību. 

Kāds ir veselības apdraudējums?

Eiropas Komisija 2016. gada jūnijā lūdza ECHA novērtēt, vai šādu vielu klātbūtne otrreizēji pārstrādātas gumijas granulās, ko izmanto sintētiskos laukumos, varētu apdraudēt sabiedrības veselību, tostarp bērnu, profesionālu spēlētāju un darbinieku, kuri ierīko vai uztur laukumus, veselību. To veicināja apgalvojumi, kas pēdējos gados parādījušies vairāku ES dalībvalstu plašsaziņas līdzekļos par lielāku risku saslimt ar vēzi bērniem, kuri spēlējas šajos laukumos.

ECHA izvērtēja veselības risku, pētot iedarbību saskarē ar ādu, norijot un ieelpojot. Secinājumi tika publicēti 2017. gada februārī, un ECHA konstatēja, ka sliktākajā gadījumā pastāv ļoti zems bažu līmenis saistībā ar granulu iedarbību.

Risku saslimt ar vēzi pēc gumijas granulu iedarbības visas dzīves garumā novērtēja kā ļoti zemu, ņemot vērā PAO koncentrāciju Eiropas sporta laukumos, no kuriem tika ņemti paraugi. Koncentrāciju uzskatīja par krietni zemāku par piemērojamiem juridiskajiem ierobežojumiem.

Bažu līmeni par smago metālu klātbūtni vērtēja kā nenozīmīgu, jo to līmeņi ir zemāki par robežvērtībām, kas pašreiz atļautas attiecībā uz rotaļlietām ES.

Nekonstatēja arī bažas saistībā ar ftalātu, benztiazola un metilizobutilketona koncentrācijas līmeņiem, jo tie arī bija zemāki par līmeni, kas radītu veselības problēmas.

Ziņojumā tomēr norādīja, ka, izmantojot gumijas granulas iekštelpās, izdalītie gaistošie organiskie savienojumi varētu izraisīt augstāku ādas un acu kairinājuma līmeni.

Kādēļ ir nepieciešama papildu izpēte?

Ziņojumā arī tika uzsvērtas dažas neskaidrības, ar ko varētu pamatot papildu izpēti. Piemēram, pastāvēja bažas par veikto pētījumu reprezentativitāti attiecībā uz visu Eiropu (jo paraugi netika ņemti no visām dalībvalstīm).

Tādējādi ECHA ierosināja vairākus pasākumus, lai novērstu šīs neskaidrības un atspoguļotu labo praksi:

  • ņemt vērā REACH regulas ierobežojumu, lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas tikai gumijas granulas ar ļoti zemu PAO un citu attiecīgo bīstamo vielu koncentrāciju;
  • esošo (āra un iekštelpu) sporta laukumu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jāizmēra PAO un citu vielu koncentrācija tur lietotajās gumijas granulās un šī informācija jādara zināma;
  • gumijas granulu ražotājiem un to jumta organizācijām ir jāizstrādā norādījumi, lai (otrreizēji pārstrādātas) gumijas pildījumu ražotājiem un importētājiem palīdzētu testēt šos materiālus;
  • Eiropas sporta un futbola asociācijām un klubiem ir jāsadarbojas ar ražotājiem, lai nodrošinātu, ka informācija par sintētiskajos zāles segumos izmantotām gumijas granulām ir saprotama spēlētājiem un plašai sabiedrībai;
  • īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jānodrošina, ka esošie iekštelpu sporta laukumi ar gumijas granulu pildījumu tiek atbilstoši ventilēti;
  • spēlētājiem, kuri izmanto sintētiskos sporta laukumus, ir jāveic pamata higiēnas pasākumi pēc spēlēšanas uz mākslīgiem laukumiem.

ECHA nosūtīja savu izvērtējumu Eiropas Komisijai 2017. gada 28. februārī.   

Kādi pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu neskaidrības?

Nīderlandes Sabiedrības veselības un vides valsts institūts (RIVM) 2016. gada decembrī publicēja pētījumu par Nīderlandē izmantoto gumijas granulu radītiem veselības apdraudējumiem, kurā apstiprināja, ka nodarbošanās ar sportu uz šiem sporta laukumiem ir droša.

Tomēr, līdzīgi ECHA ziņojuma secinājumam, pētījumā tika sniegts ieteikums vēl vairāk samazināt PAO normatīvo robežkoncentrāciju gumijas granulās, jo īpaši attiecībā uz patēriņa izstrādājumiem.  

Nīderlande to īstenoja, 2017. gada 30. jūnijā paziņojot par nodomu sagatavot ierobežošanas dokumentāciju, lai ierobežotu astoņu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) koncentrāciju granulās, ko izmanto kā pildvielu sintētiskajos zāles segumos vai irdenā veidā sporta virsmās un spēļu laukumos.

ECHA saņēma šos dokumentus 2018. gada 20. jūlijā.  

Kāds ir ierobežošanas dokumentācijas saturs?

Ierobežošanas dokumentācijā tiek vērtēts astoņu PAO radīts cilvēku veselības apdraudējums attiecībā uz profesionāliem futbolistiem (tostarp vārtsargiem), bērniem, kuri spēlējas laukumos, un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti sporta laukumu un spēļu laukumu ierīkošanā un uzturēšanā.

Pamatojoties uz izvērtējumu, Nīderlande ierosina samazināt kopējo robežkoncentrāciju attiecībā uz šiem astoņiem PAO gumijas smalknē un mulčās, ko lieto sintētiskajos zāles segumos, spēļu laukumos un citās sporta virsmās, līdz 17 mg/kg.

Pašreizējā robežkoncentrācija, kas piemērojama plaša patēriņa izstrādājumiem, ir 100 mg/kg diviem PAO (BaP un DBAhA) un 1000 mg/kg pārējiem sešiem (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Nākamie soļi

ECHA komitejas tagad pārbaudīs ierobežošanas dokumentācijas atbilstību REACH regulas XV pielikuma prasībām. Ja prasības būs ievērotas, apspriešanās par dokumentiem sāksies 2018. gada septembrī.

Kad apspriešanās būs sākta, ieinteresētās personas sešu mēnešu ilgā periodā varēs sniegt komentārus par ierosināto ierobežojumu un tā paredzēto ietekmi.

ECHA komitejas izvērtēs dokumentāciju un izstrādās atzinumus. ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) pieņems atzinumu 2019. gada jūlijā. Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) sniegs ekspertu atzinumu par priekšlikumu līdz 2019. gada septembrim, ņemot vērā iesniegto informāciju.

Abu komiteju atzinumi tiks iesniegti Eiropas Komisijai. Galīgo lēmumu pieņems, piemērojot komitoloģijas procedūru ar kontroli un iesaistot dalībvalstis un Eiropas Parlamentu.

Vai tas ir viss?

Papildus Nīderlandes ierobežošanas dokumentācijaiECHA turpinās pētīt ietekmi uz veselību un, iespējams, arī vidi, ko rada citas vielas, kuras iekļautas gumijas granulās no riepām, kam beidzies ekspluatācijas laiks. Šīs izpētes rezultātā var tikt pieņemti citu vielu izmantošanas ierobežojumi.

Gumijas skaidiņu ierobežojuma priekšlikuma plānotais grafiks

 

Nodoms sagatavot ierobežojuma priekšlikumu
2017. gada 30. jūnijs
Aicinājums sniegt liecības
2017. gada 23. jūlijs – 18. oktobris
RIVM organizēts darbseminārs
2017. gada 24. novembris
Ierobežojuma priekšlikuma iesniegšana
2018. gada 20. jūlijs
Sabiedriskā apspriešana par XV pielikuma ziņojumu (ja tiek panākta atbilstība)
2018. gada septembris – 2019. gada februāris
RAC atzinums
2019. gada jūlijs
Sabiedriskā apspriešana par SEAC atzinumu
2019. gada jūlijs – augusts
SEAC atzinums
2019. gada septembris
Galīgais atzinums par vairākiem dokumentiem iesniegšanai Komisijā
Bez nepamatotas kavēšanās
Komisijas sagatavots XVII pielikuma grozījumu projekts (ierobežojuma projekts)
Trīs mēnešu laikā pēc atzinumu saņemšanas
Dalībvalstu iestāžu diskusijas
2019.–2020. gads
Ierobežojums tiek pieņemts (ja panākta vienošanās)
2020. gads