Bisfenols A

Bisfenols A (BPA) ir rūpnieciska ķīmiskā viela, ko lieto kopš 20. gadsimta 60. gadiem. To galvenokārt izmanto plastmasas ražošanā, bet zināmu daļu pielieto arī sveķu un termopapīra izgatavošanā.

BPA lieto kā monomēru polikarbonāta plastmasas ražošanā. Polikarbonāta plastmasas produkti ietver dažādas plaša patēriņa preces, piemēram, atkārtoti lietojamus plastmasas traukus un dzērienu pudeles, sporta ekipējumu, kompaktdiskus un DVD.

BPA saturošus epoksīdsveķus lieto ūdens cauruļu, kā arī ēdiena kārbu un dzēriena bundžu iekšpuses pārklāšanai, lai paildzinātu to kalpošanas laiku un novērstu to, ka ēdienam vai dzērienam rodas metāliska piegarša.

BPA lieto arī, lai iekrāsotu termopapīru, ko izmanto kā materiālu veikalu čekiem, kā arī sabiedriskā transporta un stāvvietu biļetēm.

Kā tiek kontrolēta bisfenola A lietošana?

Ierobežota lietošana termopapīra izgatavošanā

2016. gada decembrī Eiropas Komisija nolēma ierobežot BPA izmantošanu termopapīra izgatavošanā Eiropas Savienībā. Aizliegums stāsies spēkā 2020. gadā, tāpēc termopapīra ražotājiem, importētājiem un lietotājiem tiek dots laiks pakāpeniski atteikties no termopapīra un atrast tam alternatīvu.

Šī ierobežojuma dēļ papīra ražotājiem būs BPA jāaizstāj ar citiem krāsas veidotājiem. Viens no nozares apsvērtajiem potenciālajiem aizvietošanas variantiem ir ķīmiska viela ar nosaukumu bisfenols S (BPS). Taču ir paustas bažas par to, ka šī ķīmiskā viela var izraisīt līdzīgas veselības problēmas kā BPA. Lai nodrošinātu, ka vienu bīstamu ķīmisku vielu neaizstāj ar citu bīstamu vielu, BPS pašlaik tiek veikta vielas novērtēšana, un Eiropas Komisija arī ir lūgusi ECHA veikt turpmāku izmeklēšanu par BPS lietošanu nolūkā aizstāt BPA termopapīrā.

ECHA ir lūgusi nozari ik gadu sniegt aktuālo informāciju par BPS un citu BPA alternatīvu krāsas veidotāju izmantošanu termopapīra ražošanā ES. Plašāka informācija par termopapīra ražošanā izmantoto alternatīvu apjomu ir sniegta dokumentā, kas pieejams sadaļā “Plašāka informācija”.

Klasificēts kā toksisks cilvēka reproduktīvajai sistēmai

Bisfenols A Eiropas Savienībā ir klasificēts kā viela, kam piemīt toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo spēju. Ne vēlāk kā no 2018. gada 1. marta visiem BPA ražotājiem, importētājiem vai piegādātājiem BPA saturoši maisījumi ir jāklasificē un jāmarķē kā toksiski reproduktīvajai sistēmai, 1.B kategorija. Tas nozīmē, ka uzņēmumi tiks labāk informēti par potenciāli bīstamo iedarbību un to, kā aizsargāt darbiniekus.

Identificēta kā endokrīno sistēmu bojājoša viela attiecībā uz cilvēku veselību un vidi

2017. gada janvārī bisfenols A tika iekļauts Kandidātu sarakstā ar vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), jo tas ir toksisks reproduktīvajai sistēmai. 2017. gada jūnijā ECHA dalībvalstu komiteja atbalstīja Francijas priekšlikumu bisfenolu A papildus identificēt kā vielu, kas rada lielas bažas, arī tāpēc, ka šai vielai piemīt endokrīno sistēmu bojājoša iedarbība, kas var radīt nopietnu nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību. Līdz ar to šis bažu līmenis ir līdzvērtīgs kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu (CMR, 1.A vai 1.B kategorija) līmenim. 2018. gada janvārī BPA ieraksts tika atjaunināts, lai kā papildu iemeslu šīs vielas iekļaušanai Kandidātu sarakstā norādītu, ka tā bojā endokrīno sistēmu, izraisot nevēlamu ietekmi uz vidi, kā ierosināja Vācija.

Ierobežota izmantošana materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

Kopš 2011. gada 1. jūnija ES ir aizliegts izmantot BPA zīdaiņu barošanas pudelītēs. Beļģijā, Zviedrijā un Dānijā šo vielu ir aizliegts izmantot arī citos materiālos, kas nonāk saskarē ar tādiem pārtikas produktiem, kuri ir paredzēti zīdaiņiem un bērniem, kas jaunāki par trim gadiem. Francijā ir aizliegts izmantot BPA visos pārtikas iepakojumos, tvertnēs un virtuves piederumos. Eiropas Savienībā BPA ir atļauts izmantot materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, taču ir noteikts maksimālais pieļaujamais vielas daudzums, kas var izdalīties no materiāla. EFSA pašlaik atkārtoti izvērtē, kādu risku sabiedrības veselībai izraisa BPA klātbūtne pārtikas produktos. 

2018. gada janvārī Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja apstiprināja Komisijas priekšlikumu specifisko migrācijas robežvērtību (SML), kas piemērojama plastmasai, metāla pārklājumiem un lakām un citiem BPA saskares avotiem, pazemināt no 0,6 mg/kg uz 0,05 mg/kg. Priekšlikums arī aizliedz bisfenolu A izmantot plastmasas pudelēs un iepakojumos, kas satur pārtiku zīdaiņiem un bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Robežvērtība izmantošanai rotaļlietās

Pašlaik ES ir noteikta robežvērtība pieļaujamajam BPA daudzumam, kas var izdalīties no rotaļlietām, kuras paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam, un no rotaļlietām, kuras bērnam paredzēts likt mutē. Pašlaik noteiktā BPA migrācijas robežvērtība ir 0,1 mg/l. Taču no 2018. gada 26. novembra tiks piemērota zemāka robežvērtība – 0,04 mg/l.