Progress in evaluation in 2022

Saskaņā ar REACH regulas 54. pantu ECHA ziņo par 2021. gadā panākto progresu dokumentācijas un vielu izvērtēšanā. 

papildu informācijas pieprasījumi 2022. gadā — 1

Dokumentācijas izvērtēšana


ECHA 2021. gadā pieņēma 252 lēmumus par pareizības pārbaudi, kuros apskatīja 1612 informācijas prasības, attiecībā uz kurām tika konstatēti datu trūkumi. Aģentūra pieņēma arī 169 lēmumus par testēšanas priekšlikumiem, kuros apskatīja 347 informācijas prasības, attiecībā uz kurām sākotnēji tika ierosināta testēšana.

400 lēmumus pieņēma, neiesaistot Dalībvalstu komiteju (MSC) (t. i., dalībvalstis nebija nosūtījušas grozījumu priekšlikumus). Vēl 21 lēmumu pieņēma, iesaistot MSC: 18 lēmumus rakstiskā procedūrā un 3 lēmumus MSC sanāksmēs.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Papildu informācijas pieprasījumi 2021. gadā — 2. tabulas nosaukums

Informācijas pieprasījumi, kas iekļauti pieņemtajos dokumentācijas izvērtēšanas lēmumos

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

papildu informācijas pieprasījumi 2022. gadā — 3

Vielu izvērtēšana

2022. gadā ECHA pieņēma 9 lēmumus par vielu izvērtēšanu, kas ietvēra 12 papildu informācijas pieprasījumus, lai izvērtētu tādu vielu drošumu, kas varētu radīt bažas.

No tiem četrus lēmumus pieņēma, neiesaistot Dalībvalstu komiteju (MSC) (t. i., dalībvalstis neiesniedza grozījumu priekšlikumus). Ar MSC līdzdalību pieņēma piecus lēmumus — 4 lēmumus rakstveida procedūrā un vienu lēmumu MSC sanāksmēs.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related