Lēmums saskaņā ar vielas novērtējumu

ES dalībvalstis vērtē vielas. Izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai bažas par vielas drošu lietošanu ir pamatotas. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, papildus prasītajai standartinformācijai var pieprasīt vēl citu informāciju, lai noteiktu, vai vielas lietošana rada risku cilvēku veselībai vai videi. Izvērtēšanas rezultātā var tikt noteikti regulatīvi riska pārvaldības pasākumi.

 

Atvieglojiet vielas izvērtēšanas procesu
  • Ja redzat, ka jūsu vielai ir plānota izvērtēšana, pēc iespējas agrāk atjauniniet reģistrācijas dokumentāciju. Vielas, ko paredzēts izvērtēt nākamo trīs gadu laikā, ir uzskaitītas Kopienas rīcības plānā (CoRAP).
  • Centieties neiesniegt dokumentācijas atjauninājumus, ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, jau ir sākusi attiecīgo 12 mēnešu izvērtēšanas periodu.
  • Ja izvērtēšana jau ir sākta, bet dokumentācijā vēl jāiekļauj jauna informācija, vispirms ar dalībvalsti, kas veic novērtēšanu, vienojieties, vai un kā var tikt ņemts vērā jauns dokumentācijas atjauninājums.
  • Centieties savā komunikācijā būt vienoti, jo iesniedzot vienu iesniegumu visu vielas reģistrētāju vārdā, lēmumu pieņemšanas procesā aizķeršanos būs mazāk.
  • Ja lēmumā ir prasīts iesniegt pilnu pētījuma pārskatu, sniedziet par pētījumiem visaptverošu pārskatu, lai kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, var veikt neatkarīgu novērtējumu. Vienmēr iesniedziet datus koncentrēta pētījuma kopsavilkuma veidā.
  • Ņemiet vērā, ka kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, sāks turpmāko izvērtēšanu, vērtējot atjaunināto reģistrācijas dokumentāciju.
  • Kompetentā iestāde novērtēs, vai jaunā informācija atbilst lēmumā prasītajai informācijai un ļauj gūt skaidrību par bažām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)