How to make changes to joint submissions

Kad sistēmā REACH-IT ir izveidots kopīgais iesniegums, tam dažkārt jāveic izmaiņas, lai izlabotu kļūdas vai pielāgotu to jaunai situācijai.

Kopīgā iesnieguma galvenais reģistrētājs var izdarīt dažas izmaiņas kopīgajā iesniegumā, bet tālāk norādīto informāciju drīkst mainīt ECHA. Lai pieprasītu izmaiņas, jums jāsazinās ar ECHA, izmantojot saziņas veidlapu.

 

Galvenā reģistrētāja nomaiņa

Reģistrētāji var mainīt galveno reģistrētāju sistēmā REACH-IT, ja iepriekšējais un jaunais galvenais reģistrētājs tam piekrīt. Jaunajam galvenajam reģistrētājam ir atkārtoti jāiesniedz galvenā reģistrētāja dokumentācija, lai pabeigtu galvenā reģistrētāja nomaiņu.

Ja galvenais reģistrētājs vairs neatbild uz korespondenci, piemēram, bankrota, nāves vai cita iemesla dēļ, reģistrētāji var iecelt jaunu galveno reģistrētāju. Jūs varat lūgt, lai ECHA nomaina galveno reģistrētāju sistēmā REACH-IT. Jums jāiesniedz pierādījumi par jauna galvenā reģistrētāja iecelšanu. Pirms galvenā reģistrētāja nomaiņas ECHA mēģinās sazināties ar galveno reģistrētāju, kurš neatbild.

 

Kopīgi iesniegtie dokumenti

Norādījumus par drošu lietošanu un ķīmiskās drošības ziņojumu var iesniegt galvenais reģistrētājs visu reģistrācijas dalībnieku vārdā, vai arī katrs reģistrētājs tos var iesniegt atsevišķi.

Ja jūs kā galvenais reģistrētājs norādāt, ka šie dokumenti tiek iesniegti kopīgi ar galvenā reģistrētāja dokumentāciju, jūs to vairs nevarat mainīt. Tomēr, ja visi kopīgā iesnieguma dalībnieki savā dokumentācijā ir norādījuši, ka viņi šos dokumentus iesniedz atsevišķi, jūs varat pieprasīt, lai ECHA maina šo dokumentu statusu. Lai nodrošinātu konsekvenci, dalībniekiem, iespējams, būs jāatjaunina sava dokumentācija, pirms jūs iesniedzat izmaiņu pieprasījumu.

 

Kopīgā iesnieguma veids

Kopš 2016. gada vasaras ir divi kopīgā iesnieguma veidi – “pilnīgs” un “starpproduktu” iesniegums. “Pilnīgs” kopīgais iesniegums var ietvert visas pilnas (standarta) reģistrācijas un starpproduktu reģistrācijas. “Starpproduktu” kopīgajā iesniegumā jāreģistrē tikai viela, ko izmanto kā starpproduktu un ko (ražo vai) lieto stingri kontrolētos apstākļos. Ja par vienu un to pašu vielu iesniedz vienu “pilnīgu” kopīgo iesniegumu un vienu “starpprodukta” kopīgo iesniegumu, tas nav pretrunā informācijas kopīgās iesniegšanas pienākumam.

Jūs kā galvenais reģistrētājs norādāt kopīgā iesnieguma veidu, kad tas ir izveidots sistēmā REACH-IT, un pēc tam jūs to nevarat mainīt. Tomēr jūs varat lūgt, lai ECHA nomaina kopīgā iesnieguma veidu, ja visas reģistrācijas atbilst jaunajam veidam un vēl nav neviena šāda veida kopīgā iesnieguma.

 

Kopīgā iesnieguma tonnāžas diapazons

Galvenais reģistrētājs savā galvenā reģistrētāja dokumentācijā norāda kopīgā iesnieguma tonnāžas diapazonu. Tas nosaka informācijas sniegšanas prasības, kas jāizpilda, kopīgi iesniedzot informāciju ar galvenā reģistrētāja dokumentāciju. Kopīgā iesnieguma dalībnieki nevar reģistrēt augstāku tonnāžas diapazonu, ja vien viņi atsevišķi neiesniedz prasīto papildu informāciju.

Jūs kā galvenais reģistrētājs varat palielināt kopīgā iesnieguma tonnāžas diapazonu, kad atjaunināt galvenā reģistrētāja dokumentāciju, bet jūs to nevarat samazināt. Taču, ja visi kopīgā iesnieguma dalībnieki (izņemot galveno reģistrētāju) ir reģistrējuši vielu ar zemāku tonnāžas diapazonu, jūs varat pieprasīt, lai ECHA samazina kopīgā iesnieguma tonnāžas diapazonu. Pirms jūs pieprasāt veikt izmaiņas, reģistrācijas dalībniekiem var nākties atjaunināt savu dokumentāciju.

Kad ECHA ir samazinājusi tonnāžas diapazonu, jums ir jāatjaunina galvenā reģistrētā dokumentācija, norādot jauno kopīgā iesnieguma tonnāžas diapazonu. Jūs nedrīkstat dzēst datus, kas atbilst augstāka tonnāžas diapazona informācijas prasībām, jo jums ir pienākums iesniegt visus jums zināmos datus par šo vielu un šie dati jau bija pieejami.

 

 

Kopīgā iesnieguma nosaukums

Jūs kā galvenais reģistrētājs izvēlaties kopīgā iesnieguma nosaukumu, kad tas ir izveidots sistēmā REACH, un pēc tam jūs to vairs nevarat mainīt. Pamatotos gadījumos jūs varat pieprasīt, lai ECHA nomaina iesnieguma nosaukumu.

 

Tukša kopīgā iesnieguma dzēšana

Galvenais reģistrētājs var dzēst kopīgo iesniegumu, kas (kļūdas dēļ) ir izveidots sistēmā REACH-IT, kamēr vēl neviens reģistrētājs nav iesniedzis savu dokumentāciju (sekmīgi vai ne). Ja galvenais reģistrētājs neizdzēš kļūdas dēļ izveidoto tukšo kopīgo iesniegumu, šīs vielas faktiskie reģistrētāji pēc tam nevar izveidot kopīgo iesniegumu un reģistrēt vielu. Ja tā notiek, jūs varat lūgt ECHA izdzēst pamesto kopīgo iesniegumu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)