Kāpēc aizstāt?

Uzņēmumi veic šo darbību daudzu iemeslu dēļ. Veicot izpēti, lai varētu uzlabot produkta tehniskās funkcijas, uzņēmumi cenšas samazināt potenciālo risku, ko rada lietotā viela.  Tie var nolemt pāriet uz mazāk bīstamu ķimikāliju, izmantot citu metodi vai veidot citu produkta dizainu. Praksē bieži vien šīs darbības tiek veiktas paralēli. Šīs darbības kopumā uzlabo efektivitāti, sekmē inovācijas, palīdz iegūt konkurences priekšrocības un uzlabot drošību vai ietaupīt līdzekļus.

Inovācijas un efektivitāte

Kad uzņēmums meklē drošākas alternatīvas, tas sistemātiski pārskata savu darbību un šīs darbības norisi. Varat pat secināt, ka funkcija, ko īsteno lietotā viela vai maisījums, vairs nav nepieciešama, ja tiek mainīts process vai produkta dizains. Savukārt tas liek ieviest inovācijas. Atkārtoti novērtējot izmantotos materiālus un ražošanas procesu, iespējams uzlabot arī efektivitāti, tostarp samazināt resursu patēriņu vai radīt mazāku atkritumu apjomu galaprodukta dzīves cikla laikā.

Konkurences priekšrocības

Bīstamo ķimikāliju aizstāšana var radīt konkurences priekšrocības tirgū. Pircēji augstu novērtēs efektīvu produkciju, kas būs arī drošāka darba ņēmējiem un patērētājiem un mazāk nelabvēlīgi ietekmēs apkārtējo vidi. Jūsu veiktā aizstāšana var ļaut arī pircējiem iegūt priekšrocības tirgū un samazināt viņu izmaksas saistībā ar tiesību aktu prasību izpildi ķīmiskās drošības jomā. Laidiet produktu tirgū pareizi, un Jums nebūs konkurentu.

Reglamentēto izmaksu ietaupījumi

Bīstamās ķimikālijas tiek stingrāk reglamentētas, lai varētu aizsargāt cilvēkus un apkārtējo vidi no to kaitīgās iedarbības. Līdz ar to tām nepieciešama stingrāka uzraudzība darbavietās un lejup pa piegādes ķēdi. Aizstājot tās ar citām drošākām ķimikālijām vai izmantojot citus drošākus paņēmienus, ietaupāt laiku un darbu, kas nepieciešams šo ķimikāliju lietošanas veida radīto risku pārvaldīšanai.

Rīkoties pareizi

Daudzi uzņēmumi vienkārši uzskata aizstāšanu par pareizu rīcību. Samazināt potenciālo risku darbiniekiem, kuri strādā ar šo vielu, un patērētājiem, kuri lieto Jūsu produkciju, un samazināt Jūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi – tā ir pareiza rīcība. Jūs sniedzat ieguldījumu, lai padarītu Eiropu par veselīgāku vietu mums visiem un arī nākamajām paaudzēm.

Vajag vairāk laika?

Alternatīvu atrašana un pārbaudīšana var prasīt ilgu laiku. Ja Jūsu viela ir iekļauta REACH Licencēšanas sarakstā, Jūs nedrīkstat to lietot pēc rieta datuma. Ja līdz rieta datumam nav alternatīvas, Jums jāpieprasa atļauja šīs vielas lietošanai.

Papildu informācija ir atrodama sadaļā REACH licencēšana.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)