Akreditēto ieinteresēto personu darba seminārs

Akreditēto ieinteresēto personu darba semināri ir stratēģisku diskusiju platforma starp mums un akreditētajām ieinteresētajām personām. Darba semināri akreditētajām ieinteresētajam pusēm dod iespēju sniegt ieguldījumu mūsu darba plānu un turpmāko prioritāšu izstrādē. Katra darba semināra temati un tēmas tiek noteikti balstoties uz akreditēto ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un citām prioritārām jomām, kuras nosaka ECHA pirms katra darba semināra.
 
Ikgadējais darba seminārs ir atvērts visām akreditētajām ieinteresētajam personām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)