Sadarbība ar akreditētajām ieinteresēto personu organizācijām

Sadarbība ar akreditētām ieinteresētajām personām veicina efektīvu informācijas plūsmu no ECHA kompetences jomas un pretējā virzienā. Akreditētas ieinteresēto personu organizācijas var atbalstīt ECHA darbu ar dažādu iestāžu un tīklu starpniecību.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas norādīt, kādās iestādēs un tīklos tās vēlētos iesaistīties. Ierobežotā vietu skaita dēļ un ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu dažādu nozaru interesentu pārstāvību novērotājus izvēlas no ieinteresēto iesaistīto personu organizāciju saraksta. Pastāv arī pasākumi, kuros var brīvi piedalīties visas akreditētās ieinteresētās personas, piemēram, akreditēto ieinteresēto personu darbseminārs un informācijas izplatīšanas speciālistu tīkls.

Akreditētās ieinteresētās personas var paust ieinteresētību dalībai šādās iestādēs un tīklos:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)