Iesaistītās puses

Mūsu ieinteresētās personas ir visas organizācijas un personas, kuras ir ieinteresētas tiesību aktos par ķimikālijām vai uz kurām tie attiecas, un šādas personas tiek aicinātas iesaistīties mūsu darbā.

Mēs tiecamies uz atklātību un pārredzamību, kuras būtiska daļa ir regulārs abpusējs dialogs ar mūsu ieinteresētajām personām. Tādēļ mēs rosinām ieinteresētās personas piedalīties daudzos pasākumos un pat lēmumu pieņemšanā.

Kā piedalīties?

Mēs gada laikā organizējam vairākus pasākumus un darbseminārus, kuros nereti ir iespēja klātienē apspriesties ar mūsu  darbiniekiem. Mūsu lielākais gada pasākums ir Ieinteresēto personu dienas, kurās bez maksas var piedalīties ikviens. Daudzos gadījumos Jums ir iespēja iesaistīties mūsu pasākumos arī tiešsaistē. Turklāt mēs visu gadu rīkojam tiešsaistes sanāksmes (tīmekļseminārus) par dažādām tēmām, un arī tie ir bez maksas un tajos var piedalīties ikviens.

Mēs rīkojam daudz sabiedrisko apspriešanu, rosinot un aicinot ieinteresētās personas sniegt informāciju. Šīs sabiedriskās apspriešanas ir publicētas ECHA tīmekļa vietnē un mūsu iknedēļas e-jaunumos.

 

Akreditēta ieinteresētās personas organizācija

Mēs sadarbojamies ar daudzām vadošajām organizācijām dažādās jomās un nozarēs, kas visas darbojas ES mērogā un pārstāv savu kompetences jomu. Šīs akreditētās ieinteresēto personu organizācijas (ASO) dalās savās zināšanās un palīdz mums uzrunāt plašāku mērķauditoriju. Ja ir kāds konkrēts jautājums, ko vēlaties apspriest, vienmēr varat sazināties ar organizāciju, kas pārstāv Jūs interesējošo jomu.

 

 

Image

Kā kļūt par akreditētu ieinteresēto personu?

Ja pārstāvat savu kompetences jomu ES mērogā un esat ieinteresēts ciešākā sadarbībā ar mums, aicinām Jūs pieteikties akreditētas ieinteresētās personas statusam. 

Lasīt vairāk

 

Image

Sadarbība ar akreditētām ieinteresētajām personām

Sadarbība ar akreditētu ieinteresēto personu organizācijām veicina efektīvu informācijas plūsmu gan no Aģentūras kompetences jomas, gan arī pretējā virzienā. 

Lasīt vairāk

 

Image

ECHA akreditētās ieinteresētās personas

Šis ir šobrīd akreditēto ieinteresēto personu saraksts.

Lasīt vairāk

 

Image

Akreditētu ieinteresēto personu atbalsts

Šajā lapā ir sniegtas tīmekļa saites uz rīkiem, informāciju un vadlīnijām, kas ir publiski pieejamas un bez maksas.

Lasīt vairāk

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)