Sadarbība ar līdzīgām regulatīvajām aģentūrām

 

Image

Aģentūrai ir sadarbības nolīgumi (saprašanās memorandi vai nodomu deklarācijas) ar regulatīvajām aģentūrām četrās valstīs: Austrālijā, Kanādā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Šie nolīgumi tika noslēgti 2010. un 2011. gadā. Galvenais pasākumu mērķis ir informācijas, paraugprakses un zinātnes atziņu apmaiņa.

Šos tehniskās un zinātniskās sadarbības nolīgumus var papildināt ar caurviju darba plāniem. Sadarbība ar ECHA līdzīgām organizācijām notiek arī direktora video/telefonkonferenču veidā, kā arī tehnisko ekspertu apspriedēs par savstarpēji interesējošiem un izdevīgiem tematiem. Galvenais uzsvars šajā sadarbībā ir viedokļu apmaiņa par regulatīvās zinātnes paraugpraksi, kā arī par tiem IT rīkiem un datubāzēm, kas būtiski ķīmisko vielu drošai pārvaldībai.

Pašreizējie nolīgumi neparedz sadarbību konfidenciālās uzņēmējdarbības informācijas apmaiņas jomā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)