Informētības palielināšana galvenajās valstīs ārpus ES

 

Image

Trešo valstu interesenti – gan iestāžu, gan nozares pārstāvji – pastāvīgi piesaka ECHA aģentūrai grupu apmeklējumus un lūdz rīkot prezentācijas par ECHA tiesību aktiem un ar tiem saistīto aģentūras darbu. Aģentūra pārdomāti izvēlas viesu grupas un vēl rūpīgāk apsver uzaicinājumus uzstāties trešās valstīs. Tas, ka gandrīz piektdaļa no reģistrētājiem saskaņā ar REACH ir vienīgie pārstāvji, liecina, cik svarīga ir saziņa ar uzņēmumiem aiz ES robežām. Turklāt ārējos sakaros aģentūrai ir iespēja labāk izprast jautājumus, kas apgrūtina trešo valstu uzņēmumu darbību, lai varētu sagatavot jautājumu un atbilžu (Q&A) dokumentus un citus palīgmateriālus.

Prioritāte ir iestādēm tajās valstīs, kurās tiek pārskatīti tiesību akti ķīmijas jomā, kā arī pasākumiem, kuros iesaistīta plaša un nozīmīga mērķauditorija. Prezentācijas tiek rīkotas aģentūras telpās Helsinkos, trešās valstīs organizētos pasākumos, un dažkārt ar videosakaru palīdzību.

Visbeidzot jāpiemin, ka vairumam ECHA pasākumu ir starptautiska nozīme. Lietotāji visā pasaulē var izmantot ECHA tīmekļa vietnē pieejamo plašo informāciju, jo īpaši izplatāmo informāciju par ķīmiskajām vielām (C&L saraksts un informācija par reģistrētajām vielām), vispusīgo daudzajos tīmekļa semināros nodrošināto informāciju, kā arī ECHA Ieinteresēto personu dienās sniegtās ziņas. Daudzas ECHA publikācijas ir pieejamas 23 valodās.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)