Par mums

Mēs kopā ar mūsu partneriem strādājam, lai panāktu ķīmisko vielu drošu lietošanu.

Mēs esam Eiropas Ķimikāliju aģentūra, viena no ES aģentūrām. Mēs īstenojam ES tiesību aktus, lai aizsargātu jūsu veselību un vidi. Mūsu darbs veicina arī iekšējā tirgus labu funkcionēšanu, Eiropas ķīmiskās rūpniecības inovācijas un konkurētspēju.

Ar ķīmiskām vielām ir iespējama mūsdienu dzīve, jo no tām ir izgatavots viss. Ar labākām zināšanām un regulējumu par kaitīgam vielām var aizsargāt darbiniekus, patērētājus un vidi, padarīt vienkāršāku reciklēšanu un mudināt ražotājus izstrādāt drošākas alternatīvas.

EU Privacy Disclaimer

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu Jums vislabāko lietojumu mūsu tīmekļa vietnēs.