Daugiakalbystės praktika

ECHA didžiąją dalį savo interneto svetainės turinio ir daugelį viešų dokumentų (pavyzdžiui, rekomendacijas, praktinius vadovus, informacinius biuletenius, informacinius lankstinukus ir bendro taikymo sprendimus) skelbia visomis oficialiomis ES kalbomis. Pranešimai spaudai, naujienos, dažnai atnaujinamas interneto ir socialinės žiniasklaidos turinys, informacija iš duomenų bazių ar sudėtingos mokslinės rekomendacijos nėra verčiami.

Prireikus ECHA taip pat organizuoja konsultacijas, kad sužinotų suinteresuotųjų šalių nuomonę ir surinktų mokslinę informaciją, kurios reikia reguliavimo procesams. Konsultacijų, skirtų konkrečiai suinteresuotųjų šalių grupei, atveju ECHA konsultacijas rengia kalba (-omis), kuri (-ios) leistų šioms suinteresuotosioms šalims teikti reikiamą informaciją ir pasiūlymus. Konsultacijų, skirtų plačiajai auditorijai, atveju ECHA visomis oficialiomis ES kalbomis skelbia i) pranešimą, kuriuo visuomenė informuojama apie konsultacijos pradžią, ir ii) kiekvienos tokios konsultacijos santrauką (nurodant pagrindą, tikslus ir reikiamą informaciją).

Atsakymus į abiejų rūšių konsultacijas galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba.

Vertimai pateikiami šioje svetainėje keičiant numatytąją kalbą kiekvieno puslapio viršutiniame dešiniajame kampe esančiame išskleidžiamajame meniu. Dokumentų bibliotekoje taip pat galima lengvai rasti išverstus dokumentus, kuriuos galima rūšiuoti pagal tipą arba kategoriją.

ECHA dokumentus ir tinklalapius verčia Liuksemburge įsikūręs Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras, teikiantis vertimo paslaugas visoms ES agentūroms.

ECHA atskiri sprendimai ir kiti prašymai, susiję su informacija, pateikta registracijos dokumentacijoje arba kartu su ja, priimami dokumentacijos kalba pagal Kalbos reglamentą (1958 m. Reglamentas Nr. 1 su vėlesniais pakeitimais). Išimtiniais atvejais ir jei leidžia jos ištekliai, ECHA, gavusi prašymą, gali pateikti tokių dokumentų vertimus.

ES kalbos yra airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.