Daugiakalbystės praktika

Didžiąją dalį savo interneto svetainėje skelbiamos medžiagos ir viešųjų dokumentų (kaip antai rekomendacijas, praktinius vadovus, informacinius biuletenius,  IT vadovus, informacinius lankstinukus, taip pat bendro pobūdžio sprendimus ECHA skelbia visomis oficialiomis ES kalbomis. Naujienų pranešimai, dažnai keičiama interneto svetainės informacija, duomenų bazių informacija arba sudėtingi mokslinių rekomendacijų dokumentai neverčiami.

Vertimus galima rasti keičiant numatytąją kalbą kiekvieno svetainės puslapio dešiniajame viršutiniame kampe esančiame išskleidžiamajame meniu. Vertimus taip pat lengva rasti skiltyje „Dokumentų biblioteka". Čia juos galima surūšiuoti pagal tipą ar kategoriją.

ECHA dokumentus ir tinklalapius verčia Liuksemburge įsikūręs Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras, teikiantis vertimo paslaugas visoms ES agentūroms.

Atskiri ECHA sprendimai ir kiti prašymai, susiję su registracijos dokumentacijoje arba su ja pateikta informacija, skelbiami dokumentacijos kalba pagal Kalbų reglamentą (iš dalies pakeistą 1958 m. Reglamentą Nr. 1). Išimties tvarka ir turėdama reikiamus išteklius, paprašyta ECHA gali pateikti tokių pranešimų vertimą.

Oficialios ES kalbos yra bulgarų, kroatų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, airių, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų.