Saugiai naudokite chemines medžiagas darbe

Norint išsaugoti sveikatą ir gerą savijautą, būtina saugiai naudoti chemines medžiagas darbo vietoje. Čia gali padėti ES teisės cheminių medžiagų aktai – REACH, CLP ir Biocidinių produktų reglamentai.

Pagal šiuos teisės aktus jums turi būti suteikta informacija, padedanti atsakyti į šiuos svarbius klausimus: kiek pavojingos yra jūsų naudojamos cheminės medžiagos ir produktai ir kaip juos saugiai naudoti?

Pavojingų cheminių medžiagų tiekėjai saugos duomenų lapuose ir etiketėse privalo pateikti daugiau informacijos. Jūsų darbdavys privalo atsižvelgti į šią informaciją ir imtis rizikos valdymo priemonių, kad cheminės medžiagos jūsų darbo vietoje būtų naudojamos saugiai.

Šie teisės aktų reikalavimai vienodai taikomi visoms įmonėms, nesvarbu, kokioje ES valstybėje narėje jos įsikūrusios ir ar jos gamina chemines medžiagas, ar jas importuoja, ar naudoja.

Minėtieji teisės aktai davė tokios naudos:

  • turime naujų žinių apie cheminių medžiagų keliamus pavojus ir riziką, taip pat apie šių pavojų ir rizikos valdymo priemones; 
  • pagerėjo naudotojų ir tiekėjų tarpusavio ryšiai;
  • sustiprėjo susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kontrolė: jų naudojimas apribotas arba jos visiškai pašalintos iš Europos rinkos ir pakeistos saugesnėmis alternatyvomis.

Galutinis tikslas – sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį ir padėti išvengti ligų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų.

„Nuo pat pradžių rėmėme REACH reglamentą ir esame įsitikinę, kad šis reglamentas prisideda prie darbo aplinkos gerinimo", – sako Tony Musu iš Europos profesinių sąjungų konfederacijos, atidžiai stebintis ECHA veiklą kaip darbuotojų atstovas.

Jūs taip pat galite aktyviai dalyvauti.

Naudodamiesi ECHA interneto svetaine kaip informacijos šaltiniu, praktiškai pritaikykite šias žinias savo darbo vietoje.

Categories Display