MVĮ mokesčiai pagal REACH ir CLP reglamentus

Prieš deklaruodami savo įmonę kaip MVĮ, susipažinkite su atitinkama ES apibrėžtimi. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB yra vienintelis patikimas pagrindas, kuriuo remiantis nustatomi įmonių priskyrimo labai mažoms, mažosioms arba vidutinėms įmonėms reikalavimai.

Vienintelių atstovų atveju tinkamai nustatyti, ar MVĮ taikytinas sumažintas mokestis, galima atsižvelgiant į atitinkamus to vienintelio atstovo atstovaujamos įmonės duomenis, įskaitant susijusią informaciją, gautą iš susijusių įmonių ir įmonių partnerių, laikantis minėtosios Komisijos rekomendacijos.

Svarbu gerai suprasti, kad neteisingai nurodžius savo įmonės dydį, reikės sumokėti administracinį mokestį ir teisingo bei neteisingo mokesčio skirtumą. Atminkite, kad Jūs, kaip registruotojas, atsakote už informacijos, pateiktos teikiant dokumentaciją REACH-IT sistemoje, teisingumą ir patikimumą. Agentūra neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių duotų patarimų dėl Jūsų įmonės arba įmonės, kurios vienintelis atstovas esate, dydžio nustatymo teisingumą.

Kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją

Išsamūs nurodymai, kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją.

Daugiau informacijos

Ką daryti, jeigu neteisingai nurodėte MVĮ dydžio kategoriją

Jeigu REACH-IT sistemoje neteisingai nurodėte įmonės dydžio kategoriją, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus, kaip apie tai pranešti ECHA.

Daugiau informacjos

 

MVĮ patikra

ECHA yra atsakinga už įmonių, kurios teigia turinčios teisę į MVĮ taikomus sumažintus mokesčius, tikrinimą siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Daugiau informacijos

Administraciniai mokesčiai

Atlikus deklaruotos MVĮ dydžio kategorijos patikros procedūrą, kiekvieną registruotoją, neteisingai nurodžiusį, kad jis turi teisę į sumažintą mokestį, ECHA apmokestina administraciniu mokesčiu.

Daugiau informacijos

 

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)