Nustatykite savo prievoles

Pagal REACH reglamentą Jums gali būti numatytos konkrečios prievolės, susijusios su atskiromis jūsų gaminamomis, importuojamomis ar naudojamomis cheminėmis medžiagomis. Tas prievoles lemia Jūsų vaidmuo konkrečios cheminės medžiagos tiekimo grandinėje.

Net ir mišinių ar gaminių atveju dauguma REACH reglamente nurodytų prievolių yra susijusios su mišiniuose ar gaminiuose esančiomis cheminėmis medžiagomis.

Jei cheminė medžiaga ar mišinys priskiriamas prie pavojingų cheminių medžiagų, Jums reikės laikytis ir Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (CLP) nuostatų.

Kas yra žvalgiklis?

Žvalgiklis – tai interaktyvi priemonė, padedanti:

  • išsiaiškinti, koks Jūsų vaidmuo tiekimo grandinėje;
  • nustatyti Jums tenkančias prievoles dėl atskirų cheminių medžiagų;
  • rasti atitinkamus rekomendacinius dokumentus, vadovus, teisės aktus bei nuorodas į kitus informacijos šaltinius, padėsiančius vykdyti tas prievoles.

Kiekvienos konkrečios cheminės medžiagos atveju vykdomas atskiras žvalgiklio seansas.

Jei gaminate, naudojate mišinius ar jais prekiaujate, prieš paleisdami žvalgiklį turite nustatyti tuose mišiniuose esančias chemines medžiagas.

Jei esate gaminių gamintojas, importuotas ar tiekėjas, bet nesate tikras, kokių medžiagų atveju reikia naudotis žvalgikliu, pradėkite nuo apačioje pateiktos nuorodos „Informacija gamintojui, importuotojui ar gaminių tiekėjui".

Pagal Jūsų atsakymus į klausimus (pvz., naudotojas gamina ar importuoja medžiagą, kokiu kiekiu tonomis, kokiam naudojimui, ar medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga ir pan.) žvalgiklyje pateikiamas su konkrečia chemine medžiaga susijusių prievolių sąrašas. Atsakant į kiekvieną iš klausimų, žvalgiklyje pateikiamas aiškinamasis tekstas, suteikiantis galimybę pasirinkti vieną iš siūlomų atsakymų variantų.

Priemonė žingsnis po žingsnio padės nustatyti REACH ir CLP reglamentuose nurodytas su konkrečia chemine medžiaga susijusias prievoles ir suteiks atitinkamą pagalbą šioms prievolėms įvykdyti. Vis dėlto žvalgiklyje pateikiamos tik bendrojo pobūdžio rekomendacijos, konkretūs klausimai nesprendžiami (pvz., neteikiamos rekomendacijos, prie kokių cheminių medžiagų priskirti konkrečią cheminę medžiagą pagal CLP reglamentą).

 

Naudojimasis žvalgikliu

Bendrajame prievolių pagal REACH ir CLP reglamentus sąraše pateikiamos aktualios rekomendacijos

Bendrajame prievolių sąraše nurodytos visos įmanomos į priemonę įtrauktos prievolės su nuoroda į rekomendacijas, kaip tas prievoles vykdyti. Jei jau žinote Jums taikomas prievoles, galite iš karto pereiti prie sąrašo ir susirasti atitinkamas rekomendacijas.

 

Apie žvalgiklį


Kaip naudotis žvalgikliu?

Žvalgiklyje Jums pateikiami tam tikri su chemine medžiaga susiję klausimai. Svarbu, kad į juos atsakytumėte teisingai. Priešingu atveju žvalgiklis pateiks netinkamą prievolių sąrašą. Todėl itin rekomenduojama prieš atsakant į klausimus atidžiai perskaityti po kiekvienu klausimu pateiktus paaiškinimus.

Kai kuriais probleminiais atvejais atsakyti į klausimą gali būti nelengva. Jei tokiu atveju rekomendacijų nepakanka, patartina pasikonsultuoti su ekspertu.

Klausimų seka priklauso nuo atsakymų į ankstesnius klausimus.

Ne visi žvalgiklio seansai yra identiški, nes kiekvienu atveju užduodami tik su konkrečia chemine medžiaga susiję klausimai, pagrįsti pirmesnėje pakopoje pateiktais atsakymais.

 

Ko reikia prieš pradedant seansą?

Prieš paleisdami žvalgiklį, nustatykite visas savo tvarkomas ar atrinktas chemines medžiagas, kurias norite įvesti į žvalgiklį. Kiekvienai medžiagai žvalgiklis paleidžiamas atskirai, nes kiekvienos medžiagos atveju klausimai gali būti skirtingi (REACH reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms – pavienėms cheminėms medžiagoms ar sudėtinėms mišinio ar gaminio dalims).

Galbūt tokiu pat būdu gaminate, importuojate ar naudojate kelias chemines medžiagas, tada atsakymai į klausimus bus panašūs. Tokiu atveju paleidę skirtingus žvalgiklio seansus šioms cheminėms medžiagoms gausite tą patį prievolių sąrašą.

 

Kaip priemonę pritaikyti savo poreikiams?

  • Mano pastabos

Prie kiekvieno klausimo galite pridėti savo pastabas. Jos skirtos tik naudotojo patogumui (pvz., nurodoma pagrindinė pasirinkto atsakymo priežastis, kolegoms skirtos pastabos). Nustatant naudotojo prievoles į šias pastabas neatsižvelgiama.

Spustelėkite „Mano pastabos" ir įrašykite pastabą. Šios pastabos bus išsaugotos Jūsų seanso „Istorijoje".

  • Istorija

Spustelėjus „Istorija", parodomi visi Jums pateikti klausimai, Jūsų atsakymai, pastabos prie kiekvieno klausimo ir tokiu atveju REACH CLP reglamentuose numatytos prievolės.

Rodoma tik viena ar kelios tokios temos. Jos pateikiamos lentelės ar sąrašo pavidalu.

Atkreipkite dėmesį, kad seansas vyksta tol, kol atsakote į visus klausimus. Nebaigto seanso „Istorija" matoma skiltyje „Laikina istorija".

Istorija ir nebaigto seanso duomenys saugomi 30 dienų. Norėdami seanso turinį išsaugoti ilgesnį laiką, pasinaudokite naršyklės funkcijomis, pvz., „Išsaugoti kaip" ar, priklausomai nuo interneto naršyklės programos, jai prilygstančia funkcija.

  • Atsakymo į klausimą keitimas

Atsakymą į jau atsakytą klausimą galima pakeisti spustelėjus „Ankstesnis klausimas". Galima pakeisti atsakymą į bet kurį ankstesnį klausimą. Tereikia nueiti į skiltį „Istorija".

„Istorijoje", kiekvieno klausimo pabaigoje, spustelėkite „Redaguoti". Tada būsite nukreipti į klausimą ir galėsite pakeisti atsakymą. Toliau seansas vyks nuo tos vietos, kur pakeitėte atsakymą į bet kurį ankstesnį klausimą, o visi prieš tai pateikti atsakymai į paskesnius klausimus bus panaikinti.

  • Seanso rezultatas

Seanso pabaigoje spustelėję skiltį „Prievolės" ar patikrinę skiltį „Istorija", rasite Jums taikytinų prievolių sąrašą. Tame prievolių sąraše pateikiamos nuorodos į atitinkamus teisės aktus ir rekomendacinius dokumentus, kuriuose galima rasti daugiau informacijos. Taip pat pateikiamos naudingos nuorodos, suteikiančios papildomos informacijos.

 

Kaip atnaujinti ankstesnįjį seansą?

Kiekvieną kartą pradėjus žvalgiklio seansą jam priskiriamas unikalus iš atsitiktinių skaičių sudarytas žvalgiklio identifikavimo numeris (ID). Jeigu nutraukiate seansą, jį visada galite atnaujinti spustelėję „Atnaujinti ankstesnįjį seansą" ir įvedę žvalgiklio ID. Norint atnaujinti baigtus seansus, taip pat galima pasinaudoti funkcija „Atnaujinti ankstesnįjį seansą".

Rekomenduojama išsaugoti žvalgiklio ID iškart pradėjus seansą ir jį susieti su cheminės medžiagos pavadinimu. Atkreipkite dėmesį, kad norint atnaujinti ankstesnįjį seansą, naudojamas tik seanso ID, o ne cheminės medžiagos pavadinimas ar cheminės medžiagos ir ID derinys.

Kartą priskirtas žvalgiklio ID nurodomas kiekvieno Jūsų seanso puslapyje prie „Jūsų žvalgiklio ID:". Be to, šis numeris matomas atsispausdinus „Istoriją" arba ją išsaugojus (naudojantis naršyklės funkcija, kaip nurodyta skiltyje „Istorija").

Categories Display