REACH-IT

REACH-IT yra pagrindinė IT sistema, padedanti pramonei, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos cheminių medžiagų agentūrai saugiai teikti, apdoroti ir tvarkyti duomenis ir dokumentacijas. Kiekviena iš šių trijų šalių turi prieigą prie specialių REACH-IT funkcijų, kuriomis jos gali naudotis norėdamos įvykdyti pagal REACH ir CLP reglamentus joms keliamus reikalavimus. Be to, REACH-IT sistema suteikia saugų šių trijų šalių tarpusavio ryšio kanalą, padedantį joms koordinuoti duomenų ir dokumentacijų apdorojimą ir vertinimą.