Skip to Content
Skip to Content

Apribojimas

Apribojimai – tai priemonė, kuria siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamos nepriimtinos rizikos. Apribojimai paprastai naudojami siekiant apriboti arba uždrausti cheminės medžiagos gamybą, pateikimą rinkai (įskaitant importą) arba naudojimą, tačiau apribojimu taip pat gali būti nustatoma bet kokia susijusi sąlyga, pvz., reikalavimas naudoti technines priemones arba konkrečias etiketes.

Apribojimas gali būti taikomas atskirai cheminei medžiagai, mišinio arba gaminio sudėtyje esančiai cheminei medžiagai, įskaitant chemines medžiagas, kurių nereikia registruoti, pvz., chemines medžiagas, kurių per metus pagaminama arba importuojama mažiau nei viena tona, arba tam tikrus polimerus.

Gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais naudojamos cheminės medžiagos ir cheminės medžiagos, kurios pavojų žmonių sveikatai kelia tik dėl jų naudojimo kosmetikos gaminiuose, yra išimtinės cheminės medžiagos, kurioms netaikomas REACH apribojimas.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1