Vertinimas

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Vadovaudamasi REACH reglamento 54 straipsniu, ECHA iki kiekvienų metų vasario 28 d. turi pateikti ataskaitą apie pažangą, pasiektą per praėjusius kalendorinius metus vykdant su vertinimu susijusias jos prievoles. Siekiant geresnės būsimų registracijos dokumentacijų kokybės, reikalaujama, kad ECHA į šias ataskaitas įtrauktų rekomendacijas potencialiems registruotojams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)