Tolesni naudotojai

Bendrovės arba atskiri darbuotojai, kurie naudoja chemines medžiagas, pagal REACH ir CLP vadinami tolesniais naudotojais. Jiems priskiriamos bendrovės, gaminančios prekes arba teikiančios paslaugas, kai darbas su cheminėmis medžiagomis nėra pagrindinė jų verslo dalis, pvz., maisto, statybos ar valymo bendrovės. Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos yra dažai, metalai, klijai, tirpikliai ir valikliai.

Skatinant saugų cheminių medžiagų naudojimą, tolesniems naudotojams turi tekti pagrindinis vaidmuo įgyvendinant saugius cheminių medžiagų naudojimo būdus savo darbo vietoje ir pateikiant reikiamą informaciją savo tiekėjams bei klientams.

Šiuose tinklalapiuose aprašoma, kokią įtaką tolesniems naudotojams turi REACH ir CLP. 

 

 

Apie tolesnius naudotojus

Paveikslas

Kas yra tolesni naudotojai ir ką jie turi daryti?

 
 

Daugiau apie tolesnio naudotojo pareigas

Paveikslas

Į REACH įtraukti reikalavimai tolesniems naudotojams, kad būtų skatinamas saugus cheminių medžiagų naudojimas. 

Kiti klausimai, susiję su tolesniais naudotojais

Paveikslas

REACH registracija, cheminių medžiagų reglamentavimo reikalavimai ir kiti teisės aktai taip pat turi įtakos tolesniems naudotojams.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)