Skip to Content
Skip to Content

Paraiškos dėl autorizacijos

Pagal REACH reglamentą įmonėms leidžiama teikti paraišką autorizacijai gauti, jei jos nori toliau naudoti arba pradėti naudoti ir teikti rinkai chemines medžiagas, kurios yra įtrauktos į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas). Spustelėję toliau pateiktas nuorodas galite rasti informacijos apie patį procesą ir pagalbinę medžiagą, kuri padės jums parengti ir pateikti paraišką.

Paraiškos dėl autorizacijos

 

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Paveikslas
Cheminių medžiagų, kurioms būtina autorizacija, sąrašas, galutinės paraiškos pateikimo datos ir pabaigos termino datos. 
 

 

Paraiškų vertinimas

Paveikslas
Dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie tai, kaip tvarkomos ir vertinamos paraiškos, įskaitant nuorodą į DNEL arba dozės ir atsako priklausomybę.
 

 

Šiuo metu vykstančios konsultacijos

Paveikslas
Teikite pastabas dėl paraiškų autorizacijai gauti teikdami informaciją apie saugesnes alternatyvas.
 

 

Paraiškos pateikimo langai

Paveikslas
Paraiškų autorizacijai gauti pateikimo terminai 
 

 

Kaip teikti paraišką autorizacijai gauti

Paveikslas
Rekomendaciniai dokumentai, formos, pranešimai, klausimai ir atsakymai, mokesčių skaičiuoklė, kaip pateikti paraišką, partnerių paieška.
 

 

Ankstesnės konsultacijos ir nuomonės

Paveikslas
Puslapyje pateikiamos paraiškos, konsultacijų metu gautos pastabos ir pareiškėjų atsakymai.
 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1