Apdoroti gaminiai

Biocidinių produktų reglamente (BPR) nustatytos gaminių, kurie apdoroti vienu arba daugiau biocidinių produktų arba į kuriuos sąmoningai įdėta vienas arba daugiau biocidinių produktų, naudojimo taisyklės.

Reglamente nustatyta, kad gaminiai gali būti apdorojami tik tokiais biocidiniais produktais, kurių sudėtyje yra ES patvirtintų veikliųjų medžiagų. Tai yra naujovė, palyginti su Biocidinių produktų direktyva (panaikinta BPR nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.), kurioje buvo numatyta, kad iš trečiųjų šalių importuoti gaminiai gali būti apdorojami ES nepatvirtintomis medžiagomis, pvz., sofos ir batai, kurių sudėtyje yra DMF.

Įmonės taip pat turi būti pasirengusios pateikti vartotojams informaciją apie parduodamo gaminio apdorojimą biocidiniais produktais. Vartotojo prašymu tiekėjas per 45 dienas privalo nemokamai pateikti informaciją apie apdorotą gaminį.

Apdorotų gaminių ženklinimas

Apdorotų gaminių gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad produktai būtų ženklinami laikantis ir Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento nuostatų, ir papildomų Biocidinių produktų reglamente apibrėžtų reikalavimų.

Biocidinių produktų reglamente (BPR) reikalaujama, kad apdorotų gaminių gamintojai ir importuotojai ženklintų apdorotus gaminius, kai: 

  1. teigiama, kad apdorotas gaminys turi biocidinių savybių;
     
  2. to reikalaujama gaminiui apdoroti naudoto biocidinio produkto veikliosios medžiagos patvirtinimo sąlygose.

Etiketės turi būti lengvai suprantamos ir matomos vartotojams.

Apdorotiems gaminiams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

Biocidinių produktų reglamente (BPR) numatytos įvairios priemonės, kuriomis siekiama palengvinti perėjimą nuo Biocidinių produktų direktyvos (BPD) sistemos prie naujojo reglamento taikymo.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gaminiams apdoroti naudoto biocidinio produkto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos turi būti įtrauktos į I priedo sąrašą arba turi būti jau patvirtintos, arba vertinamos siekiant nustatyti, ar jas galima naudoti atitinkamo tipo produktams gaminti.

Veikliosioms medžiagoms, kurios 2013 m. rugsėjo 1 d. nebuvo įtrauktos į patvirtinimo procesą, buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis (BPR 94 straipsnis). Išsamios paraiškų dėl veikliosios medžiagos dokumentacijos turėjo būti pateiktos iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. ES rinkai nebegalima pateikti biocidiniais produktais apdorotų gaminių (arba gaminių, į kuriuos sąmoningai įdėta biocidinių produktų), kuriuose yra veiklioji medžiaga, kuri dar nepatvirtinta, neįtraukta į I priedo sąrašą arba šiuo metu nėra vertinama.

Jeigu paraiška dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo atmetama (pvz., dėl nesumokėto atitinkamo mokesčio) arba priimamas sprendimas nepatvirtinti medžiagos, biocidiniu produktu apdoroti gaminiai arba gaminiai, kuriuose yra biocidinis produktas, kurio sudėtyje yra ta veiklioji medžiaga, nebeturėtų būti pateikiami rinkai praėjus 180 dienų nuo to sprendimo.

Daugiau informacijos apie veikliąją medžiagą, kurią leidžiama naudoti apdorotuose gaminiuose, galima rasti dokumente, kuris pateikiamas skiltyje „Taip pat žiūrėkite“.