Produktų tipai

Reglamento dėl biocidinių produktų V priede biocidiniai produktai sugrupuoti į 22 biocidinių produktų tipus, suskirstytus į keturias pagrindines sritis.

Išbraukus maistui ir žaliavų konservavimui skirtus biocidinius produktus, dabartinėje direktyvoje yra vienu produkto tipu mažiau palyginti su ankstesne direktyva. 

 

Numeris Produktų tipai Apibūdinimas
1 pagrindinė grupė: dezinfekantai
Šiems produktų tipams nepriskiriami valymo produktai, kuriais nesiekiama biocidinio poveikio, įskaitant plovimo skysčius, miltelius ir panašius produktus.
PT 1 Asmens higiena Šios grupės produktai yra biocidiniai produktai, skirti žmogaus higienos tikslams, naudojami ant žmogaus odos ar galvos odos arba naudojant susiliečiantys su žmogaus oda ar galvos oda, kurių pirminė paskirtis dezinfekuoti odą arba galvos odą.
PT 2 Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produktai, naudojami paviršiams, medžiagoms, įrangai ir baldams, kurie neturi tiesioginio sąlyčio su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.  

Naudojimo sritys apima, inter alia, plaukimo baseinų, akvariumų, maudyklų ir kitokį vandenį; oro kondicionavimo sistemas; taip pat sienas ir grindis buityje, visuomeninės, pramoninės paskirties ir kitose profesinei veiklai skirtose zonose.
Produktai, naudojami orui, žmonėms ar gyvūnams vartoti neskirtam vandeniui, cheminiams tualetams, nuotekoms, ligoninių atliekoms ir dirvai dezinfekuoti.
Produktai, naudojami kaip algicidai plaukimo baseinams, akvariumams ir kitokiam vandeniui dezinfekuoti ir statybinių medžiagų dezinfekcijai.
Produktai naudojami įterpiant į tekstilės dirbinius, audeklus, kaukes, dažus ir kitus gaminius ar medžiagas, siekiant gauti apdorotus gaminius, turinčius dezinfekcinių savybių.
PT 3 Veterinarinė higiena Produktai, naudojami veterinarinės higienos tikslais, pavyzdžiui, dezinfekavimo priemonės, dezinfekavimo muilai, snukio ar kūno higienos produktai arba antimikrobinio poveikio produktai.
Produktai, naudojami medžiagoms ir paviršiams, susijusiems su gyvūnų laikymu ar vežimu, dezinfekuoti.
PT 4 Maisto ir pašarų sritis Produktai, naudojami įrangos, talpų, vartojimo reikmenų, paviršių ar vamzdynų, susijusių su žmonėms ar gyvūnams skirtų maisto produktų ar pašarų (įskaitant geriamąjį vandenį) gamyba, vežimu, laikymu ar vartojimu, dezinfekcijai.
Produktai, naudojami medžiagoms, kurios gali susiliesti su maistu, impregnuoti.
PT 5 Geriamasis vanduo Produktai, naudojami geriamojo vandens, skirto tiek žmonėms, tiek gyvūnams, dezinfekcijai.
Numeris Produktų tipai Apibūdinimas
2 pagrindinė grupė: konservantai
Jeigu nenurodyta kitaip, šie produktų tipai apima tik produktus, neleidžiančius vystytis mikrobams ir dumbliams.
PT 6 Laikomiems produktams skirti konservantai Produktai, naudojami pagamintų produktų, išskyrus maisto produktus, pašarus, kosmetikos produktus, vaistus arba medicinos prietaisus, apsaugai nuo mikrobų pakenkimų, siekiant užtikrinti jų tinkamumo terminą.
Produktai, naudojami kaip konservantai rodenticidinių, insekticidinių arba kitokių masalų laikymui arba naudojimui.
PT 7 Plėvelių konservantai Produktai, naudojami apsaugoti paviršines plėveles ar dangas nuo mikrobų pakenkimų arba dumblių augimo siekiant išsaugoti medžiagų ar objektų (pvz., dažų, plastmasių, sandariklių, sienų klijų, rišamųjų medžiagų, popieriaus, meno dirbinių) paviršiaus pradines savybes.
PT 8 Medienos konservantai Produktai, naudojami medienai nuo lentpjūvės darbų pradžios (ją įskaitant) arba medienos gaminiams apsaugoti nuo medieną ardančių ar jos išvaizdą keičiančių organizmų, įskaitant vabzdžius. Šiam produktų tipui priklauso prevenciniai ir gydomieji produktai.
PT 9 Pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų konservantai Produktai, naudojami pluošto arba polimerinėms medžiagoms, pvz., odai, gumai, popieriui arba tekstilės gaminiams, apsaugoti nuo mikrobiologinių pakenkimų.
Šiam produktų tipui priskiriami biocidiniai produktai, kurie slopina mikroorganizmų kaupimąsi medžiagų paviršiuje, taigi trukdo arba neleidžia kvapams atsirasti ir (arba) suteikia kitokių privalumų.
PT 10 Statybinių medžiagų konservantai Produktai, naudojami mūrui, sudėtinėms medžiagoms ar kitoms statybinėms medžiagoms, išskyrus medieną, apsaugoti kontroliuojant mikrobiologinį ir dumblių poveikį.
PT 11 Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai Produktai, naudojami vandeniui arba kitiems skysčiams, naudojamiems šaldymo ir technologinėse sistemose, apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų (pvz., mikrobų, dumblių ir moliuskų). Šiam produktų tipui nepriskiriami produktai, naudojami geriamajam vandeniui arba plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti.
PT 12 Slimicidai Produktai, naudojami pramonėje naudojamoms medžiagoms, įrangai ir konstrukcijoms (pvz., mediena ir popieriaus plaušiena, naftos gavybos poringasis smėlio sluoksnis) apsaugoti nuo dumblių arba kontroliuoti jų augimą.
PT 13 Apdirbimo ir pjovimo skysčių konservantai Produktai, naudojami skysčiams, skirtiems metalui, stiklui ar kitoms medžiagoms apdirbti ar pjaustyti, apsaugoti nuo mikrobų pakenkimo.
Numeris Produktų tipai Apibūdinimas
3 pagrindinė grupė: kenkėjų kontrolė
PT 14 Rodenticidai Produktai, naudojami pelėms, žiurkėms ar kitiems graužikams kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.
PT 15 Avicidai Produktai, naudojami paukščiams kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.
PT 16 Moliuskicidai, vermicidai ir kitų bestuburių gyvūnų kontrolės produktai Produktai, naudojami moliuskams, kirmėlėms ir bestuburiams gyvūnams, kurie nenurodyti su kitais produktų tipais, kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.
PT 17 Piscicidai Produktai, naudojami žuvims kontroliuoti kitais būdais nei jas atbaidant arba priviliojant.
PT 18

Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Produktai, naudojami nariuotakojams (pvz., vabzdžiams, voragyviams ir vėžiagyviams) kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.
PT 19 Repelentai ir atrakantai Produktai, naudojami kenksmingiems organizmams (bestuburiams gyvūnams, pvz., blusoms, ir stuburiniams gyvūnams, pvz., paukščiams, žuvims, graužikams) kontroliuoti juos atbaidant arba priviliojant, įskaitant produktus, kurie naudojami asmens higienos ar veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba netiesiogiai žmogaus arba gyvūnų aplinkoje.
PT 20 Kitų stuburinių gyvūnų kontrolė Produktai, naudojami stuburiniams gyvūnams, išskyrus nurodytus su kitais šios pagrindinės grupės produktų tipais, kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant.
Numeris Produktų tipai Apibūdinimas
4 pagrindinė grupė: kiti biocidiniai produktai
PT 21 Nuo apaugimo apsaugantys produktai Produktai, naudojami laivams, akvakultūros įrangai arba kitoms vandenyje naudojamoms konstrukcijoms apsaugoti nuo organizmų (mikrobų ir aukštesniųjų augalų arba gyvūnų rūšių) įsikūrimo ir augimo.
PT 22 Balzamavimo ir  taksiderminiai skysčiai Produktai, naudojami mirusio žmogaus ar kritusio gyvūno kūnui arba jo dalims dezinfekuoti ir konservuoti.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)