Dokumentacijos pateikimas dėl I priedo keitimo

Įmonės dokumentacijas teikia per R4BP 3 platformą. Šiuo atveju reikia naudoti IUCLID rinkmeną.

Šiame grafike pateikiama dokumentacijos pateikimo pagal I priedo pakeitimą apžvalga. 

Etapai

Dokumentacijos pateikimo procesą sudaro keletas etapų. Norint pradėti kitą paraiškos nagrinėjimo etapą, būtina užbaigti kiekvieną ankstesnį etapą. Svarbu, kad pareiškėjas laikytųsi visų taikomų terminų; kitaip paraiška proceso metu bus atmesta.

Paveikslas

ECHA patikrina, ar pateiktos paraiškos ir duomenų formatas yra tinkamas ir per R4BP 3 platformą nusiunčia sąskaitą dėl mokėtinų mokesčių.

 
Paveikslas

Pareiškėjas susijusius mokesčius ECHA sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

 
Paveikslas

ECHA priima paraišką ir informuoja vertinančiąją kompetentingą instituciją. Jei paraiška yra susijusi su 6 kategorija, vertinančioji kompetentinga institucija per 30 dienų turi patvirtinti paraišką (išsamumo patikra).

 
Paveikslas

Pareiškėjas susijusios mokesčius vertinančiajai kompetentingai institucijai sumoka per 30 dienų.

 
Paveikslas

Jei paraiškos yra susijusios su 6 kategorija ir yra požymių, kad dokumentacija nėra išsami, vertinančioji kompetentinga institucija prašo pareiškėjo per 90 dienų pateikti trūkstamą informaciją. Remdamasi nauja pateikta informacija, vertinančioji kompetentinga institucija per 30 dienų turi patvirtinti paraišką.

 
Paveikslas

Pradedamas dokumentacijos vertinimas.

 

Dalyviai

Pagrindiniai dokumentacijos pateikimo dalyviai yra:

Pareiškėjai

Pareiškėjai turi pateikti savo veikliųjų cheminių medžiagų dokumentacijas, kuriose būtų visa susijusi informacija ir, vertinančiajai kompetentingai institucijai paprašius, jie turi pateikti papildomą informaciją. Pareiškėjai atsako už dokumentacijose pateiktų duomenų kokybę.

ECHA

ECHA atsakinga už tai, kad dokumentacijoje pateikta informacija atitiktų reikalaujamą formatą. ECHA taip pat užtikrina, kad dokumentacijos procesas vyktų laikantis nustatytų terminų.

Vertinančioji kompetentinga institucija

Vertinančioji kompetentinga institucija turi patvirtinti paraiškos dokumentacijas ir paskui įvertinti pareiškėjų pateiktas dokumentacijas. Pareiškėjai gali nuspręsti, kuriai valstybei narei jie norėtų patikėti savo dokumentacijų vertinimą. Šis klausimas galiausiai išsprendžiamas sudarant susitarimą su valstybe nare.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)