Skip to Content
Skip to Content

Reglamentai

Naujieji ES cheminių medžiagų teisės aktai taikomi visiems su cheminėmis medžiagomis susijusiems pramonės sektoriams ir visai tiekimo grandinei. Šie teisės aktai įpareigoja įmones užtikrinti cheminių medžiagų, kurias jos pateikia rinkai, saugumą.

 

REACH

Image

REACH yra Europos Sąjungos reglamentas, priimtas siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, ir tuo pačiu gerinti ES chemijos pramonės konkurencingumą. Juo taip pat skatinama naudoti alternatyvius cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo metodus tam, kad reikėtų atlikti mažiau bandymų su gyvūnais.
 

CLP

Image

Taikant CLP reglamentą užtikrinama, kad apie cheminių medžiagų keliamą pavojų Europos Sąjungoje būtų aiškiai informuojami darbuotojai ir vartotojai. Šiuo tikslu atliekamas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas.
 

 

Biocidinių produktų reglamentas

Image

Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) 528/2012) nustatomas biocidinių produktų, kurie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms ar prekėms nuo kenksmingų organizmų, pavyzdžiui, kenkėjų ar bakterijų, biocidinių produktų sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikiu apsaugoti, pateikimas rinkai ir naudojimas.
 

Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamentas

Image

Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamentu (IPS, Reglamentu (ES) Nr. 649/2012) administruojamas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas, taip pat nustatomi įsipareigojimai įmonėms, norinčioms šias chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis. Reglamentu Europos Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.
 


Route: .live1

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus.